Comparteix:

La UPC als rànquings

Rànquings universitaris

Els rànquings universitaris classifiquen les institucions a partir dels resultats que obtenen en una sèrie d’indicadors, indicadors vinculats a un o varis dels seus àmbits propis d’actuació: recerca, docència, internacionalització, etc.

Les classificacions resultants faciliten la comparació (benchmarking) entre institucions, contribueixen a millorar la seva transparència i rendiment de comptes, i ofereixen també elements per a la presa de decisions a determinats grups d’interès, com ara estudiants, ocupadors, personal docent i investigador, administracions públiques, etc.

D’aquesta manera,  els rànquings universitaris subministren informació de gran utilitat per al seguiment i avaluació interna de les pròpies institucions, contribuint als processos de qualitat institucional.

Des de la UPC es porten a terme un conjunt de polítiques i actuacions vinculades a l’anàlisi, seguiment, millora, debat i difusió dels rànquings universitaris. Entre les accions de difusió, es troba la de publicar els principals resultats obtinguts per la UPC al web Observatori de Rànquings.  

Observatori de rànquings

El web institucional Observatori de Rànquings és un sistema d’informació que té com a objectius:

  • Sistematitzar la informació sobre els principals rànquings universitaris: característiques, indicadors, metodologia, evolució, etc.
  • Difondre els resultats obtinguts per la UPC
  • Comparar els resultats de la UPC amb els d’altres institucions
  • Difondre les actuacions de debat i de formació sobre rànquings universitaris organitzades per UPC, o en els quals ha participat.
  • Contribuir a la transparència institucional