Comparteix:

Beques per a la coordinació del programa SALSA'M

 

Curs 2023-2024

 • Qui pot sol·licitar la beca?
  L’oferta s’adreça a l'estudiantat de l'EEABB, l'EEBE, l'EETAC, l'ESEIAAT, l'ETSAB, l'ETSECCPB, l'ETSETB, la FIB, la FOOT i l'ETSAV.

 • Nombre de beques ofertes
  3 beques

 • Requisits
  - Estar matriculat/da en estudis de grau de la UPC durant el curs acadèmic en què està en vigor la beca.
  - Haver superat 120 crèdits a la UPC.

 • Llengües
  - Català i castellà.
  - Coneixements d’anglès (nivell B2.2).
  - Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

 • Habilitats interculturals
  Es valorarà el domini d’habilitats interculturals i la capacitat de desenvolupar-se en contextos multilingües.

 • Habilitats personals
  Es valorarà la capacitat de comunicar-se de forma oral i per escrit amb altres persones i la capacitat de treballar en equip i ser flexible.

 • Tecnologies de la informació i la comunicació
  Es valorarà l’experiència en gestió de xarxes socials i l'ús d'eines 2.0.

 • En què consisteix la beca?
  El becari o becària participarà en el programa Salsa'm realitzant-hi activitats lingüístiques i culturals i fent-hi tasques de seguiment, coordinació, suport i difusió.

 • Funcions
  Caldrà dur a terme funcions com ara el disseny d’activitats, l’assistència acadèmica, l’acompanyament personalitzat, la dinamització lingüística, l’animació cultural, la difusió de recursos lingüístics, la gestió de xarxes socials, el seguiment de mentors i mentores i la coordinació amb la resta de becaris i becàries.

 • Durada del nomenament
  3 mesos (10 hores setmanals).

 • Dedicació i disponibilitat
  10 hores setmanals, tres de les quals seran presencials i tindran lloc Servei de Llengües i Terminologia (cal tenir disponibilitat horària els matins i migdies).

 • Reconeixement d'ECTS
  L'estudiant de grau que així ho desitgi pot sol·licitar el reconeixement de crèdits per la beca:
  - Nombre de crèdits que es poden sol·licitar: 6 ECTS, corresponents a 150 hores.
  - Cost aproximat dels crèdits: 36 € (a càrrec de l’estudiant).

 • Import de la beca
  Import íntegre mensual: 236,70 € (inclou la Seguretat Social i l’IRPF). Està calculat d'acord amb la taula retributiva vigent.
  En aplicació del RD1493/2011, de 24 d’octubre, les persones beneficiàries hauran d’estar afiliades al Règim de la Seguretat Social i cotitzar per contingències comunes i professionals.
  La dotació econòmica d'aquesta beca va a càrrec del Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa.

 • Afiliació a la Seguretat Social
  Cal disposar del número d’afiliació a la Seguretat per iniciar la beca.

 • Beques ofertes
  Per al segon quadrimestre del curs 2022-2023, s'ofereixen les beques següents:

- Una beca per a l'estudiantat de grau de la UPC  (codi 8499).

- Una beca per a l'estudiantat de grau de la UPC  (codi 8500).

- Una beca per a l'estudiantat de grau de la UPC  (codi 8501).

Una beca per a l'estudiantat de grau de la UPC  (codi 8502).

Una beca per a l'estudiantat de grau de la UPC  (codi 8503)

Una beca per a l'estudiantat de grau de la UPC  (codi 8504)

 • Termini de presentació de la sol·licitud de beca
  Pendent.