Vés al contingut (premeu Retorn)

Bàsic 2. Expressió oral i expressió escrita de textos breus

Si t'interessa... Adquirir coneixements bàsics de llengua catalana: gramàtica bàsica, vocabulari bàsic, expressions bàsiques... Preparar-te per poder seguir les classes en català i comprendre la comunicació bàsica de l'entorn. Ser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes. Interactuar d'una manera senzilla en català. [+ info]
Destinataris Estudiantat internacional i de programes de mobilitat.
Doctorands, PDI i PAS visitant a la UPC.
UPC Alumni.
Durada i modalitat
  • 50 h (9 h presencials amb tutor + 41 h d'aprenentatge virtual guiat, amb curs Parla.cat)
  • 6 setmanes
Per valorar si fas el curs és important poder assistir a les sessions presencials i poder dedicar unes 5 h de feina setmanals a les tasques d'autoaprenentatge.
Requisit Tenir el nivell Bàsic 1 o equivalent. Pots sol·licitar una prova de nivell a demana.slt@upc.edu.
Crèdits 2 ECTS (per a estudiants de mobilitat, a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivell

Nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Certificació 1. Certificat d'assistència: 80 % d’assistència + puntuació mínima del 60% de les activitats Parla.cat + tasques escrites
2. Certificat d'aprofitament: 80 % d’assistència + puntuació mínima del 60% de les activitats Parla.cat + tasques escrites + superació test final
Preu

20 €: estudiantat de la UPC (PDI gratuït).

90 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.

Pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l'inici del curs.

3. Si no s'envia el comprovant de pagament, l'SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Més informació

Consultes

Guia Day One

Inscripció

Formulari d'inscripció

 

Codi: 35-19/20. Inici: 17 de març de 2020 - Final: 28 d'abril de 2020
Activitat Sessions presencials Lloc d'impartició Professorat
Bàsic 2

Dimarts, de 14 a 15.30 h

 

Dies: 17, 24, 31 març
14, 21, 28 abril

 

Atenció: 07/04 no hi ha classe

Edifici Vèrtex,
Campus Nord, Barcelona

Martina Zanolli

 

Codi: 36-19/20. Inici: 22 d'abril de 2020 - Final: 27 de maig de 2020
Activitat Sessions presencials Lloc d'impartició Professorat
Bàsic 2

Dimecres, de 15 a 16.30 h

 

Dies: 22, 29 abril
6, 13, 20, 27 maig

Edifici Vèrtex,
Campus Nord, Barcelona

Gemma Teixidó

 

Codi: 37-19/20. Inici: 19 de febrer de 2020 - Final: 1 d'abril de 2020 - Campus de Sant Cugat
Activitat Sessions presencials Lloc d'impartició Professorat
Bàsic 2

Dimecres, de 15.30 a 17 h

 

Dies: 19, 26 febrer

11, 18, 25 març

1 abril

 

ATENCIÓ: 04/03 no hi ha classe

Sala CRIT

Campus de Sant Cugat

Alèxia Guilera