Vés al contingut (premeu Retorn)

Bàsic 2. Expressió oral i expressió escrita de textos breus

Si t'interessa... Adquirir coneixements bàsics de llengua catalana: gramàtica bàsica, vocabulari bàsic, expressions bàsiques... Preparar-te per poder seguir les classes en català i comprendre la comunicació bàsica de l'entorn. Ser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes. Interactuar d'una manera senzilla en català. [+ info]
Destinataris Estudiantat internacional i de programes de mobilitat
Doctorands, PDI i PAS visitant a la UPC
UPC Alumni Premium
Durada i modalitat
  • 50 h (9 h presencials amb tutor + 41 h d'aprenentatge virtual guiat, amb curs Parla.cat)
  • 6 setmanes
Per valorar si fas el curs és important poder assisitir a les sessions presencials i poder dedicar unes 5 h de feina setmanals a les tasques d'autoaprenentatge.
Requisit Tenir el nivell Bàsic 1 o equivalent. Pots sol·licitar una prova de nivell a demana.slt@upc.edu
Crèdits 2 ECTS (per a estudiants de mobilitat, a reconèixer en la universitat d'origen)
Equivalència de nivell

Nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües

Certificació 1. Certificat d'assistència: mínim 80% d'assistència + mínim 50 punts en les activitats Parla.cat + 70% lliurament de textos escrits.
2. Certificat d'aprofitament: mínim 80% d'assistència + mínim 50 punts en les activitats Parla.cat + 70% lliurament de textos escrits + superació del test final.
Preu

UPC: 20 € (PDI gratuït); UPC Alumni Premium: 90 €

Pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l'inici del curs.

3. Si no s'envia el comprovant de pagament, l'SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Més informació

Formulari de consultes

Guia Day One

Inscripció

Formulari d'inscripció

Codi: 09-19/20   Inici: 14 de novembre - Final: 19 de desembre 2019
Activitat Dates Horari de la sessió presencial Lloc d'impartició Professorat
Bàsic 2

14, 21, 28 Novembre

5, 12, 19 Desembre

dijous, 2 - 3.30 pm

1r dia: VS202
altres dies: VS216
Edifici Vèrtex,
Campus Nord, Barcelona

 Sarai Navarro