Vés al contingut (premeu Retorn)

Bàsic 2. Expressió oral i expressió escrita de textos breus

 

Virtualitzem els cursos de català complint els protocols de seguretat davant la COVID-19.

 

Si t'interessa... Adquirir coneixements bàsics de llengua catalana: gramàtica bàsica, vocabulari bàsic, expressions bàsiques... Preparar-te per poder seguir les classes en català i comprendre la comunicació bàsica de l'entorn. Ser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes. Interactuar d'una manera senzilla en català. [+ info]
Destinataris Estudiantat internacional i de programes de mobilitat.
Doctorands, PDI i PAS visitant a la UPC.
UPC Alumni.
Durada i modalitat

Curs virtual amb avaluació continuada i test final de superació. Tutoria virtual amb el curs Parla.cat. 

Total: 50 h

  • 41 h d'aprenentatge virtual
  • 9 h de sessions virtuals de grup amb tutoria
  • 6 setmanes
És important poder-hi dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs Bàsic 3
Requisit Tenir el nivell Bàsic 1 o equivalent. Pots sol·licitar una prova de nivell a demana.slt@upc.edu.
Crèdits 2 ECTS (per a estudiants de mobilitat, a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivell

Nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Certificació 1. Certificat d'assistència: 80 % d’assistència + puntuació mínima del 60% de les activitats Parla.cat + tasques escrites i orals
2. Certificat d'aprofitament: 80 % d’assistència + puntuació mínima del 60% de les activitats Parla.cat + tasques escrites i orals + superació test final
Preu

20 €: estudiantat de la UPC.

90 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.

PDI: gratuït. Cal presentar un certificat de vinculació laboral.

Pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l'inici del curs.

3. Si no s'envia el comprovant de pagament, l'SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Més informació

Consultes

Guia Day One

Inscripció

Formulari d'inscripció

 Curs 2020-2021

Codi: 28_20/21. Inici: 8 de febrer de 2021 - Final: 15 març de 2021
Activitat Sessions
Professorat

Bàsic 2 virtual

Dilluns, 14 - 15:30 h

8, 15, 22 de febrer

1, 8, 15 de març

Sarai Navarro

 

Codi: 29_20/21. Inici: 22 d'abril de 2021 - Final: 27 de maig de 2021
Activitat Sessions
Professorat

Bàsic 2 virtual

Dijous, 15 - 16.30 h

22, 29 d'abril

6, 13, 20, 27 de maig

Gemma Teixidó