Comparteix:

Bàsic 3. Consolidació i ampliació del nivell bàsic

Si t'interessa... Entendre globalment i en detall textos orals i converses en varietat estàndard de llengua catalana. Comprendre textos de temes d’interès general. Mantenir converses sobre temes d’interès general i poder elaborar textos breus sobre l’entorn quotidià i d’aprenentatge. Consolidar el nivell bàsic i obtenir-ne un certificat oficial.

 

Destinataris Estudiants i PDI de centres propis de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Cursos semipresencials i televirtuals amb avaluació contínua i test final de superació. 

Total: 50 h

 • 41 h d'aprenentatge virtual
 • 9 h de sessions presencials/telepresencials de grup amb tutoria
 • 6 setmanes
És important poder-hi dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. El curs continua amb el curs Elemental 1.
  Requisit Tenir el nivell Bàsic 2 o equivalent. Es pot demanar una prova de nivell a: demana.slt@upc.edu.
  Crèdits 2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
  Equivalència de nivell

  Nivell A2.2 (A2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

  Certificació

  1. Certificat d'assistència: mínim 80% d’assistència + 60 de puntuació mitjana mínima de les activitats Parla.cat + tasques escrites i orals.
  2. Certificat d’aprofitament: mínim 80% d’assistència + 60 de puntuació mitjana mínima de les activitats Parla.cat + tasques escrites i orals + superació del test final.

  Preu
  • Estudiants de centres propis de la UPC: 20 € (taxa d'inscripció). Si s'ha superat un mòdul, el següent mòdul del nivell A2 és gratuït.
  • PDI centres propis: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 90 €.
  Pagament 1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

  2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

  3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
  Més informació

  Consultes.

  Inscripció

  Formulari d'inscripció

  Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

  Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

   

  Curs 2023-2024

  Semestre de primavera 2024

  Codi: 16-23/24. Inici: 15 de gener de 2024 - Final: 19 de febrer de 2024

  Activitat Sessions
  Aula Professorat

  Bàsic 3

  Telepresencial

  Dilluns, 14.30 - 16 h

  15, 22, 29 de gener

  5, 12, 19 de febrer

  Enllaç Meet

  Judit Canalias

  Codi: 48-23/24. Inici: 18 de gener de 2024 - Final: 22 de febrer de 2024

  Activitat Sessions
  Aula Professorat

  Bàsic 3

  Telepresencial

  Dijous, 15 - 16.30 h

  18, 25 de gener

  1, 8, 15, 22 de febrer

  Enllaç Meet

  Ferran Muñoz

  Codi: 49-23/24. Inici: 8 d'abril de 2024 - Final: 13 de maig de 2024

  Activitat Sessions
  Aula Professorat

  Bàsic 3

  Telepresencial

  Dilluns, 16 - 17:30 h

  8, 15, 22, 29 d'abril

  6, 13 de maig

  Enllaç Meet

  Marta Girabal

  Codi: 50-23/24. Inici: 2 de juliol de 2024 - Final: 23 de juliol de 2024 INTENSIU ESTIU

  Activitat Sessions
  Aula Professorat

  Bàsic 3

  Telepresencial

  Dimarts i divendres, 15:30 - 17 h

  2, 9, 12, 16, 19, 23 de juliol

  Enllaç Meet

  Judit Canalias