Vés al contingut (premeu Retorn)

Bàsic 3. Consolidació i ampliació del nivell bàsic

Si t'interessa... Entendre globalment i en detall textos orals i converses en varietat estàndard de llengua catalana. Comprendre textos de temes d’interès general. Mantenir converses sobre temes d’interès general i poder elaborar textos breus sobre l’entorn quotidià i d’aprenentatge. Consolidar el nivell bàsic i obtenir-ne un certificat oficial.
Destinataris Estudiantat internacional i de programes de mobilitat
Doctorands, PDI i PAS visitant de la UPC
UPC Alumni Premium
Persones externes a la UPC
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell.

 

 • 50 h  (9 h presencials amb tutor + 41 h d'aprenentatge virtual guiat, amb curs Parla.cat)
 • 6 setmanes
És important poder dedicar unes 4'5 h de feina setmanals a les tasques d'autoaprenentatge.
  Requisit Tenir el nivell Bàsic 2 o equivalent. Sol·licitud de proves de nivell
  Crèdits 2 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
  Equivalència de nivell

  Nivell A2.2 (A2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües

  Certificació

  1. Certificat d'assistència: mínim 80% d’assistència + mínim 50 punts en les activitats Parla.cat + 80% lliurament de textos escrits
  2. Certificat d’aprofitament: mínim 80% d’assistència + mínim 50 punts en les activitats Parla.cat + 80% lliurament de textos escrits + superació del test final

  3. Certificat oficial de nivell bàsic de llengua catalana (voluntari): en cas de superar l’examen oficial de la CIFALC 

  Preu

  UPC: 20 € (PDI gratuït); UPC Alumni Premium: 45 €

  Pagament 1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

  2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

  3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
  Més informació

  Formulari de consultes

  Guia Day One

  Inscripció

  Formulari d'inscripció

   


  Codi: 10-18/19    Inici: 29 novembre - Final: 24 gener 2019

  Activitat Dates Horari Lloc
  d'impartició
  Professorat

  Català bàsic 3

  29 novembre
  13, 20 desembre
  10, 17, 24 gener
  (ATENCIÓ. 06/12 festiu)
  dijous,
  1 - 2:30 pm
  Edifici Vèrtex,
  Campus Nord, Barcelona

   Marta

  Lecumberri