Comparteix:

Bàsic 1

Si t'interessa... Adquirir coneixements bàsics de llengua i cultura catalana: gramàtica bàsica, vocabulari bàsic, expressions bàsiques, situacions quotidianes usuals, principals coneixements de cultura catalana... Preparar-te per poder seguir les classes en català. Interactuar d'una manera senzilla.
Destinataris

Estudiants i PDI de centres propis de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.

Durada i modalitat

Cursos semipresencials i telepresencials amb avaluació continuada i test final de superació. 

Total: 50 h

  • 41 h d'aprenentatge virtual
  • 9 h de sessions presencials/telepresencials de grup amb tutoria
  • 6 setmanes
És important poder-hi dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs Bàsic 2
Crèdits 2 ECTS (per a estudiants de mobilitat, a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivell

Nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Certificació 1. Certificat d'assistència: 80 % d’assistència + 60 de puntuació mitjana  mínima en les activitats Parla.cat 
2. Certificat d'aprofitament: 80 % d’assistència + 60 de puntuació mitjana mínima en les activitats Parla.cat + superació test final.
Preu
  • Estudiants de centres propis de la UPC: 20 € (taxa d'inscripció). Si se supera aquest mòdul, el següent mòdul del nivell A2 és gratuït.
  • PDI centres propis: gratuït.
  • Membres UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 90 €.
Pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu 

3. Si no s'envia el comprovant de pagament, l'SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Més informació

Consultes.

Inscripció

Formulari d'inscripció

 

Curs 2023-2024

Semestre de primavera 2024

Codi: 40-23/24. Inici: 5 de febrer de 2024 - Final: 11 de març de 2024
Activitat Sessions
Aula Professorat

Bàsic 1

Semipresencial

Dilluns, 14 - 15.30 h 

5, 12, 19, 26 de febrer

4, 11 de març

05/02: VS202 

altres dies: VS216

Edifici Vèrtex

(Campus Nord, UPC)

Laura Frigola

Codi: 41-23/24. Inici: 29 de febrer de 2024 - Final: 11 d'abril de 2024
Activitat Sessions
Aula Professorat

Bàsic 1

Telepresencial

Dijous, 15 - 16.30 h 

29 de febrer

7, 14, 21 de març

4, 11 d'abril

enllaç Meet

Eulàlia Arderiu

Codi: 72-23/24. Inici: 29 de febrer de 2024 - Final: 11 d'abril de 2024 (NOU)
Activitat Sessions
Aula Professorat

Bàsic 1

Telepresencial

Dijous, 15 - 16.30 h 

29 de febrer

7, 14, 21 de març

4, 11 d'abril

enllaç Meet

Sarai Navarro

Codi: 42-23/24. Inici: 3 d'abril de 2024 - Final: 15 de maig de 2024
Activitat Sessions
Aula Professorat

Bàsic 1

Telepresencial

Dimecres, 16 - 17.30 h 

3, 10, 17, 24 d'abril

8, 15 de maig

Enllaç Meet

Ferran Muñoz

Codi: 43-23/24. Inici: 25 de juny de 2024 - Final: 16 de juliol de 2024 INTENSIU ESTIU
Activitat Sessions
Aula Professorat

Bàsic 1

Telepresencial

Dimarts i divendres, 13 - 14.30 h

25 de juny

2, 5, 9, 12, 16 de juliol

Enllaç Meet

Judit Canalias