Comparteix:

Formació i acreditació de català del PDI

L'SLT dona suport a l'aplicació del Decret 128/2010 i l'Acord CG/2023/03/09, sobre el requisit de nivell de suficiència de llengua catalana (C1 MECR) en la selecció i accés del professorat, oferint formació i acreditació gratuïtes per al PDI.

Si ja tens el certificat del nivell de suficiència, incorpora'l al teu expedient

Per exemple, si has cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis d'EGB i BUP a Catalunya a partir del curs 1978-1979, pots sol·licitar el reconeixement del nivellConsulta la taula de certificats equivalents amb validesa oficial 

Si no tens el certificat i vols obtenir-lo a la UPC, fes una prova de nivell

La prova és obligatòria i es fa virtualment amb una tutora del Servei de Llengües i Terminologia. 

Ja has fet la prova de nivell de català

Has fet la prova de nivell i pots accedir a la convocatòria d'exàmens oficials de la CIFALC directament

Si els resultats indiquen que et pots presentar a la propera convocatòria de l'examen oficial per obtenir el Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (C1 MECR), amb validesa oficial a tots els efectes, t'oferim aquesta formació voluntària de reforç:

Has fet la prova de nivell i et cal seguir l'itinerari formatiu per assolir el nivell de suficiència

T'oferim un itinerari complet, des del nivell inicial fins al nivell de suficiència. El resultat de la prova de nivell indica el curs a què t'has d'incorporar.

Si ja tens el certificat oficial C1 i vols perfeccionar la competència de català, pots fer el nivell superior (C2)

Posa't en contacte amb nosaltres a través del Demana SLT i t'informarem de les opcions que tens.