El Servei de Llengües i Terminologia

Missió

Dissenyem solucions a les necessitats de la UPC sobre l'ús i el coneixement de llengües, l'acollida lingüística i la interculturalitat i la qualitat lingüística. Treballem des del compromís amb el català com a llengua pròpia i amb proactivitat davant dels reptes del multilingüisme i la interculturalitat.

Valors

  • Alineació amb els objectius estratègics de la UPC
  • Flexibilitat per respondre als reptes d'un entorn canviant
  • Col·laboració transversal amb les unitats de la UPC
  • Aliances i treball col·laboratiu interuniversitari
  • Millora contínua com a organització i com a professionals
  • Il·lusió i compromís de les persones
  • Executem l'encàrrec de l'article 113 dels Estatuts de la UPC sobre política lingüística i serveis multilingües
  • Fem la coordinació tècnica del Pla de llengües UPC, que aprova el Consell de Govern
  • Sota la direcció del Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística
  • Com a unitat d'adminitració i serveis dins de l'Àrea Acadèmica

Participem