Comparteix:

Usos i drets lingüístics a la UPC

Què són la transparència i la seguretat lingüístiques?

  • L’estudiantat té dret a conèixer la llengua en què s’impartiran les assignatures prèviament a la matrícula.
  • La llengua anunciada abans de la matrícula constitueix un compromís que dona seguretat lingüística tant al professorat que imparteix l’assignatura com a l’estudiantat que s’hi inscriu, davant de peticions individuals de canvi de llengua.
  • El Consell de Govern de la UPC ha aprovat el Protocol de gestió de les llengües a l'aula (Acord CG/2022/02/32) i el Marc del Pla de llengües UPC 2022-2025 (Acord CG/2022/02/33), en què s'estableixen els compromisos sobre transparència i seguretat lingüístiques.
  • El Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística ha fet arribar als centres una relació de compromisos sobre transparència lingüística i fiabilitat de la informació publicada sobre la llengua de la docència en les guies docents i en els horaris dels grups.
  • El material docent, majoritàriament, i específicament els exàmens han d'estar en la llengua d'impartició de l'assignatura. L'SLT ofereix la revisió i traducció gratuïtes de material docent en català i anglès, si no es disposa de la versió en la llengua de la docència anunciada.

Acords del sistema universitari sobre les llengües en la docència

  • Durant el 2022 des del CIC s'impulsa el Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya i el Pla per a la millora de les competències en terceres llengües del sistema universitari de Catalunya.
  • S'ha fet la Proposta d'un marc comú per garantir la transparència i la seguretat lingüístiques en l'ús de les llengües en la docència universitària i s'han actualitzat els indicadors lingüístics sobre les llengües de la docència inclosos en el finançament variable de les universitats.
  • El juny de 2021 les universitats de l'ACUP signen el Compromís contra la crisi educativa, que inclou com a tercera prioritat aturar la regressió que pateix la llengua catalana en la docència i la recerca universitàries. S’estableix l'objectiu d'assolir un 80% de docència en català.
  • El maig de 2021 el síndic de greuges de Catalunya s’adreça a les universitats per proposar mesures sobre l’ús del català a la docència, el compliment de la llengua de les assignatures anunciada i la disponibilitat de canals per plantejar queixes sobre drets lingüístics.
  • El març de 2021 el CIC aprova l'Acord sobre la garantia de la llengua de docència, en què referma el compromís amb la transparència i la seguretat lingüístiques i amb el foment del català com a llengua docent i administrativa d’ús normal i majoritari al sistema universitari.