Docència en català

 

Serveis

 • Acreditació del nivell de suficiència de català (C1) del PDI de la UPC. Més informació
 • Exàmens oficials de català a la UPC per obtenir certificats dels diferents nivells del Marc europeu. Convocatòries
 • Cursos de català de tots els nivells del Marc europeu, gratuïts per al PDI.  Més informació
 • Pràctica de conversa de català dels nivells A2.2 i B1-B2.1, per reforçar l'assoliment d'aquests nivells. Més informació
 • Revisió i traducció de material docent en català, gratuïta fins a 25.000 paraules (80 fulls). Més informació
 • Atenció de consultes sobre llengua i terminologia. Envia’ns la teva consulta
 • Tallers de comunicació eficaç oral i escrita en català. Més informació. Consulta'n l'oferta dins del Pla de formació de l'ICE.

 

Recursos


 • Com Comunicar, recurs per millorar i avaluar la competència de comunicació oral i escrita, amb vídeos i rúbriques. Accés
 • Tecnologies lingüístiques per a la comunicació universitària. Accés
 • Llenguatge d’especialitat a la universitat. Com es poden comunicar les disciplines acadèmiques, amb vídeos. Accés
 • Class-talk, fraseologia de la docència universitària, amb àudios en català castellà i anglès. Accés
 • Guia per redactar el TFG, TFM, tesis doctorals i articles de recerca dels àmbits UPC, en català, castellà i anglès. Accés
 • L'examen, recomanacions sobre la redacció d'exàmens, pràctiques, exercicis i problemes. Accés
 • El resum (abstract), recomanacions per elaborar resums de treballs acadèmics i textos de recerca. Accés
 • Les paraules clau (keywords) en els textos acadèmics i de recerca: com fer-ne la selecció? . Accés
 • L'ús de la terminologia en els textos acadèmics i de recerca. Accés
 • Termes i definicions. Com s'introdueixen en els treballs acadèmics i de recerca? Accés
 • Glossaris de terminologia. Recomanacions per elaborar un glossari amb la terminologia de l'assignatura. Accés
 • UPCTERM, més de 100.000 termes de les àrees de coneixement de la UPC en català, castellà i anglès. Accés
 • Nomenclatura multilingüe de la UPC, denominacions i les equivalències estandarditzades dels estudis, unitats, etc. Accés
 • Lèxic d'Educació Superior, més de 14.000 termes de l'activitat acadèmica i la gestió universitària, català, castellà, anglès. Accés
 • També pots consultar els recursos oferts per Biblioteques.