Comparteix:

Com comunicar: avalua la competència comunicativa


Què trobaràs al Com comunicar?

  • Recursos per avaluar les competències comunicatives en una exposició oral i en un treball escrit en català, castellà, aranès.
  • Recursos per avaluar les competències comunicatives en una exposició oral en anglès.
  • Rúbriques  per al professorat i consells per a estudiants en català, castellà, anglès, francès, aranès, eusquera.

 

Per a qui?

PDI
Plantilles personalitzades i informes per avaluar les competències comunicatives dels estudiants.

Estudiants i PAS
Consells per millorar les exposicions orals i fer un treball escrit.