Comparteix:

Cursos de comunicació eficaç oral i escrita

Presenting in English: 3 Steps Forward

Continguts

 • Review difficulties and best practices (oral presentations).
 • The presentation as a specific form of communication: inform, entertain, educate, motivate.
 • Communication model: outcome, sensory acuity, flexibility, rapport. “The meaning of my communication is the response I get".

Modalitat i durada
Dates i horari: 

Més informació i inscripció

Writing Research Articles in English

Continguts

 • Organisation of a research article: content and sections of the standard format for the experimental sciences (IMRAD) with particular focus on the title and the abstract.
 • Stylistic features of clear writing: sentence structure, the paragraph, use and abuse of the passive, nominalisations, modifiers, parallelism, redundancy, stacking.

Modalitat i durada
Dates i horari: 

Més informació i inscripció

 

Redacció i publicació del manuscrit: la teva tesi doctoral 6

Continguts

 • Elaboració del manuscrit: estructura, modalitats de tesi singulars (compendi, embargament).
 • La redacció científica: pautes de redacció i criteris gràfics.
 • Publicació de la tesi: autoria, filiació institucional, publicació en accés obert, drets d'autor.

Modalitat i durada
Dates i horari: 

Més informació

Edició de textos. Recursos avançats per editar i millorar els textos en format Word. Nivell bàsic

Continguts

 • Disseny de pàgina: tipus de lletra, espaiat, tabulacions, sagnat, taules.
 • Llistes: numeració o pics, sagnies, subnivells.
 • Estils: creació, actualització, plantilles, traspàs d'estils.
 • Creació d'índexs automàtics: preparació, configuració, actualització.
 • Control de canvis: funcionament, comparació de versions.

Modalitat i durada:
Dates i horari: 

Dins del Pla de formació del PAS, de l'SDP
.
Més informació

Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos

Continguts

 • La redacció multilingüe.
 • Correctors i traductors automàtics: eines i recursos; criteris de qualitat.
 • Diccionaris i corpus.

Modalitat i durada:
Dates i horari:

Més informació

Gestió de la interculturalitat: un món divers

Continguts

 • Què és la interculturalitat?
 • Presentar-se i comunicar-se.
 • Estudis i vida universitària.
 • Viatjar.

Modalitat i durada
Dates i horari: 

Més informació

El llenguatge inclusiu i no sexista en la docència i la recerca en català i castellà, ETSEIB

Continguts

 • Presentació Marc AQU CAT.
 • Competència transversal de gènere a la UPC.
 • Recursos de l'SLT en relació amb el llenguatge inclusiu i no sexista.
 • Bones pràctiques a la UPC.

Modalitat i durada
Dates: 

Més informació

Taller de redacció per a la gestió universitària

Continguts

 • Característiques generals de la redacció dels textos de gestió universitària.
 • Estructuració dels textos, errors freqüents, fraseologia i terminologia, convencions.
 • Tipologia de textos: correus electrònics, actes, diligències, informació acadèmica.
 • Recursos UPC de suport a la redacció.

Modalitat i durada: presencial, 9 hores.
Dates: 15, 22 i 29 de novembre de 2022, de 10 a 13 h.

Més informació