Comparteix:

Llenguatge d'especialitat a la universitat

 

Com es poden comunicar les disciplines acadèmiques

Llenguatge d’especialitat a la universitat. Comunicar les disciplines acadèmiques és una sèrie de vídeos en català i anglès fets pels serveis lingüístics de la UPC, la UAB, la UB, la UdG, la UdL, la UIC i la UAO.

 

Què és el llenguatge d'especialitat?

What is specialised language?

 

Característiques i tipologies de discurs

Discourse genres, types, characteristics

 

Què és la terminologia?

What is terminology?

 

Ús correcte del llenguatge d'especialitat

Specialised languaged use