Skip to content

Elementary 1: this information is only available in Catalan

Elemental 1. Millora de les habilitats orals i escrites

Si t'interessa... Ampliar les habilitats orals i escrites en català. Redactar textos no gaire complexos. Llegir textos sobre temes de la teva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori. Fer exposicions orals senzilles.

Informació general

DestinatarisEstudiantat internacional, doctorands, PDI i PAS visitants de la UPC, UPC Alumni.
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell.

 

  • 65 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
  • 10 h de sessions presencials
  • 12 setmanes
És important poder-hi dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs Elemental 2.
RequisitBàsic 3 o equivalent. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell B1.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
Certificació

1. Certificat d'assistència: mínim 80 % d’assistència + mínim 60 punts en les activitats Parla.cat + 80 % lliurament de textos escrits.


2. Certificat d’aprofitament: mínim 80 % d’assistència + mínim 60 punts en les activitats Parla.cat + 80 % lliurament de textos escrits + superació del test final.

Preu40 €: PAS i estudiantat de la UPC (PDI gratuït).
110 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Informació matrícula i inscripció

Informació sobre la matrícula

 

Formulari d'inscripció

Grups

Codi: 41-19/20. Inici-final: 25 de febrer de 2020 - 26 de maig de 2020

ActivitatSessions
LlocProfessorat

Elemental 1
· 1 sessió presencial introductòria (1 h)

· 7 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació virtual

Dimarts, de 14.30 h a 16 h

 

25 febrer

10, 24 març

14, 28 abril

12, 26 maig

9 juny: examen intern

100 % virtual

Montse Riera