Comparteix:

Programes Amèrica Llatina, CINDA I SMILE-MAGALHAES

Programa:

Programes Amèrica Llatina, CINDA I SMILE-MAGALHAES

Àmbit de la convocatòria:

Universitats d’Amèrica Llatina

Modalitat d’intercanvi:

Assignatures; TFC, TFG, PFC o TFM

Excepció de matrícula a la universitat de destinació:

Possibles ajuts/beques:

Detall de l’oferta i sol·licitud de places:

Consulta si el teu centre participa en un d’aquests programes i quines places hi ha disponibles.
Sol·licitud de places: a través de la Sotsdirecció de Relacions Internacionals del teu centre i la convocatòria de places en l’e-secretaria.
Nota: Les places ofertes pel programa CINDA tenen un imprès i un calendari específics.