Comparteix:

Erasmus+ – Erasmus per estudis

Programa:

Erasmus+ – Erasmus per estudis

Àmbit de la convocatòria:

Universitats de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Turquia.

Suïssa NO. (*)

Modalitat d’intercanvi:

Assignatures i/o TFG, TFC, PFC, o PFM.

Normativa del programa:

  • Ser estudiant d’una titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’ estada a Espanya, en vigor.
  • Estar com a mínim a segon curs de carrera.
    Nota: Pels estudiants de Màster aquest requisit no correspon, donat que ja han superat un Grau.
  • Realitzar una estada mínima de 3 mesos i màxima de 12 mesos.
  • No haver efectuat cap estada Erasmus de mobilitat acadèmica amb anterioritat en el mateix cicle d'estudis.
    No superar els 12 mesos d'estada, inclosa la mobilitat que es sol·licita.

Exempció de matrícula al centre de destinació:

 

Possibles ajuts/beques:

Detall de l’oferta i sol·licitud de places:


(*): A partir del curs 2014-2015, Suïssa no participarà en el programa Erasmus, però intercanviarà estudiants amb les universitats europees amb les mateixes condicions (exempció de matrícula a destinació i reconeixement d’estudis). Els estudiants que marxin d’intercanvi Suïssa al curs 2015-2016 ho faran en el marc del programa UPC-Europa.