Comparteix:

Sino-Spanish Campus, entre UPC i Tongji University

Programa:

Sino-Spanish Campus, entre la UPC i la Tongji University (Xina)

Àmbit de la convocatòria:

Estades d’intercanvi a la Tongji University de Xina.

Programa amb convocatòria centralitzada al Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa (GRIE). Veure apartat corresponent d'aquest web, seguint aquest enllaç.

Modalitat d’intercanvi:

TFG, TFC, PFC o PFM. Estudiants d’arquitectura: TAPs o similar.      
Estades d’UN semestre acadèmic.

Normativa del programa:

  • Ser estudiant d’una titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Donat la tipologia de les estades ofertades, els candidats han de ser estudiants d’últim curs de carrera.
  • Haver estat seleccionat pel centre per realitzar l’estada acadèmica objecte de la convocatòria.

Possibles ajuts/beques:

- Residència gratuïta al Campus de la Tongji University durant l’estada d’un semestre (proporcionada per la Tongji University, segons condicions pròpies d'aquesta institució).

- Possibilitat d’obtenir l’ajut MOBINT de l’AGAUR.

Detall de l’oferta i sol·licitud de places:

A través de la convocatòria específica publicada pel GRI, de la que es fa difusió a través dels centres que participen en aquesta convocatòria.