Comparteix:

SICUE

Programa:

SICUE

Àmbit de la convocatòria:

Universitats espanyoles.

Modalitat d’intercanvi:

Assignatures i/o TFC, PFC o TFG.

Normativa i calendari del programa:

Tota la informació està a disposició dels estudiants en la web del Servei de Gestió Acadèmica:

https://www.upc.edu/sga/beques/CicleGrau/programes-de-mobilitat/sicue

 

Presentació de sol·licituds: fins al 28 de març de 2015, a través del teu centre.
En aquest enllaç:

https://www.upc.edu/sga/beques/CicleGrau/programes-de-mobilitat/2015-16/sicue

trobaràs la informació sobre la convocatòria i calendari per demanar una plaça SICUE al 2015-2016.

 

Exempció de matrícula a la Universitat de destinació:

 

 

Possibles ajuts/beques:

---------

Detall de l’oferta i sol·licitud de places SICUE:

Consulta si el teu centre participa en aquest programa i quines places hi ha disponibles.

Sol·licitud de places: a través de la Sotsdirecció de Relacions Internacionals del teu centre.
Atenció, perquè la convocatòria de places no és a través de l’e-secretaria, sinó amb un termini i impresos específics.