Comparteix:

Programa Erasmus+ : prova de nivell d'idioma, online i OBLIGATÒRIA

Prova d'idioma obligatòria i on-line, abans i després de l'estada

El programa Erasmus+ obliga als estudiants participants a realitzar una prova de nivell online de l’idioma d’impartició de les classes a la universitat de destinació; tant al començament de la mobilitat, com al final de la mateixa, amb l’objectiu de conèixer la millora en la competència lingüística dels individus.

Els estudiants que realitzin una estada Erasmus+ hauran de realitzar el test d'idioma just abans de marxar. Des del es realitzarà una assignació progressiva de "llicències", per accedir a la plataforma on es realitza el test. Al final de l'estada, l'estudiant haurà de realitzar un altre test d'idioma a través d'aquella plataforma.

El Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE; Agència Nacional Erasmus+ d'Espanya) distribuirà entre les universitats espanyoles les llicències per poder examinar-se, i aquestes en realitzaran l'assignació als estudiants. Els estudiants que tinguin concedida una plaça Erasmus+ seran puntualment informats a través del seu centre.

A més, possibles cursos d'idioma on-line
El programa Erasmus+ ofereix alguns cursos on-line d'idioma; de l'idioma del país de la teva destinació.
Des del SEPIE es distribuiran a les universitats espanyoles les possibles llicències per a la realització dels cursos.
El en realitza la tramitació corresponent.