Comparteix:

Diagrama de Procediment General

Consulteu el detall específic i els terminis de la vostra escola o facultat.

 

 

L'estudiant assisteix a la reunió informativa del seu centre.

 

L'estudiant busca informació sobre les universitats i països que li interessen.

L'estudiant sol·licita plaça a través de l'e-secretaria.

L'escola fa l'assignació inicial i la concessió de places d'intercanvi.

L'estudiant confirma que accepta la plaça assignada.

L'escola fa el tancament de la llista definitiva
d'estudiants que marxen a l'estranger.

 

L'escola informa a la universitat de destinació dels estudiants que hi aniran.

L'estudiant emplena la documentació corresponent
per enviar a la universitat de destinació.

L'estudiant estableix el precompromís de reconeixement d'estudis amb el centre:
què té previst cursar a l'estranger i què se'n reconeixerà al seu expedient.

L'estudiant prepara la seva matrícula al seu centre UPC abans de marxar.