Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 175

Consell de Govern · 15/12/2016

Punt

AcordTítol
02
Informe del rector
03
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04a
Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
04b
189/2016
Aprovació de la modificació de l’ordre del dia del Claustre Universitari es sessió ordinària de 20/12/2016
05
190/2016
Aprovació de l'informe de gestió de la Universitat
06
191/2016
Aprovació de nomenaments de membres del Consell del CCD
07
192/2016
Aprovació de l’acord que declara inhàbils els dies inclosos dins dels períodes de tancament d’edificis
08
193/2016
Aprovació del pressupost 2017.
09
194/2016
Aprovació de l’acord pel manteniment dels avantatges d’UPC Alumni per a la comunitat universitària
10
195/2016
Aprovació del reglament d’UPC Alumni
11
196/2016
Aprovació de l'autorització de la transformació d'un director d'investigació a professorat agregat
12
197/2016
Aprovació de la unitat operativa Centre de Recerca en Ciència i en Tecnologia Multiescala de Barcelona
13
198/2016
Aprovació de la creació del Departament de Representació Arquitectònica
14
199/2016
Aprovació de la supressió del Departament d’Enginyeria Textil i Paperera i modificació dels Departaments de Ciències i Tecnologia de Materials i d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria
15.01
200/2016
Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster per al curs 2017-2018
15.02
201/2016
Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017-18
15.03
202/2016
Aprovació del procediment per a l'encàrrec docent i el càlcul de les necessitats docents el curs 2017-2018
15.04
203/2016
Aprovació de les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-18
15.05
204/2016
Aprovació dels criteris a seguir, al curs 2017-18, amb els estudis de molt baixa demanda
15.06
205/2016 i 206/2016
Aprovació del canvi de nom dels títols afectats per sentència judicial
15.07
Informe de la matrícula de màsters
15.08
Informe d'universitat sobre el procés d'acreditació de les titulacions universitàries de grau i màster (convocatòries 2015 i 2016)
15.09
Informació sobre l’estat de tresoreria
15.10
207/2016
Aprovació de l'expedient 003/2016 d’alteració del pressupost 2016
15.11
208/2016
Aprovació de l'expedient 004/2016 d’alteració del pressupost 2016.
15.12
209/2016
Aprovació de la participació de la UPC en l'associació EES- UETP
15.13
210/2016
Aprovació de la sol.licitud de grup de recerca
15.14
211/2016
Aprovació de la memòria del programa de doctorat en Bioinformàtica (interuniversitari)
15.15
212/2016
Aprovació de la proposta de doctorat Honoris Causa
15.16
213/2016
Aprovació de la normativa de Càtedres d'Empresa
15.17
214/2016
Aprovació de la normativa de congressos notables
15.18
215/2016
Aprovació del reglament del departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
15.19
216/2016
Aprovació de la modificació del reglament del Consell de l'Estudiantat
15.20
217/2016
Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionamentde la Facultat de Matemàtiques i Estadísitica
15.21
218/2016
Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria
15.22
219/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Representació Arquitectònica
15.23
220/2016
Aprovació de la convocatòria d'una plaça d'Agregat de l'Oferta Pública d'Ocupació del PDI de 2014
15.24
221/2016
Aprovació de la convocatòria de places d’Agregats de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI de 2016
15.25
222/2016
Aprovació de la modificació del reglament de selecció, provisió i contractació de professorat associat de la UPC i publicació del text refós
15.26
223/2016
Aprovació de la convocatòria de concursos d’accés al cos de Catedràtics d’Universitat (PDI-F)
15.27
224/2016
Aprovació de la convocatòria de concursos de promoció interna a places de Professorat Catedràtic (PDI-L)
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social