Comparteix:

Guia de difusió social de projectes de recerca de la UPC

La Guia de difusió social de projectes de recerca de la UPC s’adreça als investigadors i investigadores de la UPC i està orientada a ajudar-los a planificar de manera efectiva les accions de comunicació per divulgar a la societat els resultats dels projectes d’R+D+I europeus i nacionals, i generar impacte.

Aquesta Guia està estructurada en els següents apartats:

1. Identificar els públics d'interès. A qui volem arribar?

2. Què volem explicar i com?

3. Determinar un calendari: quan es produirà l'activitat de difusió?

4. Canals de comunicació:

· Web específica del projecte
· L'ús de les xarxes socials
· 'Newsletters' o missatges recordatoris per correu electrònic
· Blog divulgatiu
· Ús de la marca UPC
· Logotip o recurs gràfic del projecte
· Continguts audiovisuals i material gràfic

5. Quines accions es poden dur a terme
amb els mitjans de comunicació?

- Regles d'or a tenir en compte en la relació amb els mitjans de comunicació
- Què cal recordar al voltant de relació periodista-personal investigador?
- Què és un 'off the record'?
- Què és un embargament de la informació?
- Què és una exclusiva periodística?

6. Avaluar els resultats: quin impacte s'ha aconseguit?

7. Guies europees per a la divulgació i la comunicació