Relació amb els mitjans de comunicació


La comunicació amb la societat a través dels mitjans de comunicació d'informació general (premsa, ràdio i televisió i publicacions a internet) i de les xarxes socials és una de les eines més eficients per a la projecció de la imatge de la institució i per a la comunicació amb la majoria dels seus públics, tant interns com externs.

A través d'aquests mitjans i xarxes socials, la UPC fa difusió de l'activitat institucional, docent i de recerca que desenvolupa i com a institució pública ret comptes de l'acompliment dels seus objectius.

L'Oficina de Mitjans de Comunicació (OMC) planifica i coordina l'organització d'accions i de campanyes de comunicació a través dels mitjans (conferències de premsa, notes de premsa i gestió d’entrevistes, articles d'opinió i reportatges, entre d’altres) i de les xarxes socials. 

També dona resposta a les peticions d'informació que realitzen els periodistes en temes concrets i en els quals la UPC actua com a font d’informació.

D'una banda, la Sala de premsa digital recull les notícies sobre la UPC que es difonen als periodistes a  les xarxes socials, així com altres notícies sobre l'actualitat de la Universitat. Aquestes noticies es difonen també a la pàgina inicial, portals i seccions per a públics específics del web institucional, així com a les webs de diversos centres docents, campus i serveis de la UPC, amb la finalitat de fer-ne la màxima difusió social possible. La Sala de premsa també ofereix  la subscripció a l'actualitat de la UPC per rebre a la bústia electrònica personal les notes de premsa i campanyes adreçades als mitjans de comunicació.

D'altra banda, la Guia d'experts és una eina a l'abast dels periodistes que permet identificar els investigadors i investigadores de la UPC per les seves àrees d'expertesa, per tal que puguin saber a qui adreçar-se en cada àmbit de recerca en funció de les respostes que estan buscant.

L’Oficina també elabora el recull de premsa diari, que es fa arribar al Consell de direcció i als responsables de les unitats acadèmiques i que conté les notícies sobre la UPC publicades a premsa i mitjans digitals i emeses a TV.  

Així mateix, l'OMC actua com assessora en comunicació a la comunitat universitària, ajudant els diferents col·lectius, serveis i unitats a decidir la manera més adequada de difondre a la societat l'activitat o les iniciatives que realitzen a través dels mitjans de comunicació i/o de les xarxes socials.


Contacte: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu. Tel. 93 401 61 43.