Comparteix:

Manual d'Identitat Gràfica Corporativa

Aquest Manual, aprovat per Consell de Govern el 2 de maig de 2012 (acord 58/2012), és un document de caràcter normatiu que presenta, descriu i explica els signes de la identitat gràfica corporativa de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

 

L’ús correcte dels signes bàsics d’identitat en les seves múltiples aplicacions és fonamental per mantenir la integritat de la identitat corporativa de la UPC, fet que implica una tasca molt minuciosa per tal que totes les seves manifestacions adoptin una forma unitària i coherent, aconseguint sinergies que potenciïn el valor i el sentit de la marca. Per aquesta raó, han de consultar i utilitzar aquest Manual totes les persones, unitats, empreses i entitats que tinguin la responsabilitat d’aplicar qualsevol element de la identitat gràfica corporativa de la UPC.

 

Al Manual hi trobareu l’arquitectura bàsica (els conceptes) de la marca principal i de les marques de les unitats, la seva composició formal, tipogràfica i cromàtica, així com les aplicacions tant pel que fa a la papereria com al web. Les aplicacions que hi manquen s'hi inclouran a mesura que es vagin definint.

 

Per sol·licitar els originals, tant dels elements bàsics d'identitat com de les aplicacions ja dissenyades, i per a qualsevol dubte o consulta referent a la identitat visual corporativa, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Comunicació i Promoció: demana.upc.edu/sc   /  telèfon 93 401 62 00