Comparteix:

9.11 Aprovació de l'encàrrec de gestió de la UPC a UPCnet, SL