Comparteix:

9.11a Aprovació de l'encàrrec de gestió de la UPC a UPCnet, SL