Comparteix:

9.3 Aprovació de la proposta d’acord sobre l’emissió de certificats de nivell B2 de la UPC per a la superació d’assignatures d’anglès