Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documents Públics / Consell de Govern

Consell de Govern

Resolució de 8 de febrer de 1995, sobre fitxers automatitzats. (DOGC núm. 2030).
Manual UPC de protecció de dades
Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments
Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior
Decret 406/1996, de 24 de desembre, pel qual es regula l'acreditació dels diplomes i títols propis de les universitats
Normativa acadèmica i de gestió dels estudis de doctorat
Normativa acadèmica dels màsters oficials. Curs acadèmic 2008-2009
Normativa acadèmica i admnistrativa de les activitats de formació permanent de la UPC
Normativa per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat
Acord núm. 68/2009 del Consell de Govern pel qual s'aproven les Modificacions al Manual d'avaluació de l'activitat docent de la UPC
Acord 112/2009 pel qual s'aprova la modificació de l'article 184 dels Estatuts
Acord 131/2007 pel qual s'aprova la supressió de la Junta Consultiva de la UPC, en aplicació d'allò disposat a l'apartat disset de l'article únic de la Llei 4/2007
Acord 130/2007 pel qual s'aprova l'elecció dels directors o directores dels departaments, en aplicació de l'apartat vit i cinc de l'article únic de la llei 4/2007
Acord 129/2007 pel qual s'aprova l'elecció dels degans o les deganes i els directors o les directores dels centres docents, en l'aplicació d'allò disposat a l'apartat vint i quatre de l'article únic de la Llei 4/2007
Acord 132/2007 pel qual s'aprova la naturalesa dels departaments i la seva creació, modificació i supressió, en aplicació de l'apartat sis de l'article únic de la Llei 4/2007
Acord núm. 57 /2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC. Any Acadèmic 2009-2010
Acord núm. 66/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova el procediment d’accés a cossos i categories de personal docent i investigador permanent
Acord núm. 90 /2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova les modificacions a la normativa de permanència dels estudis de primer, primer i segon i segon cicle de la UPC. Any Acadèmic 2008-2009
Acord núm. 91/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa acadèmica dels màsters universitaris. Any acadèmic 2009-2010.
Acord núm.95 /2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa acadèmica dels estudis de primer, primer i segon cicle i segon cicle de la UPC. Any Acadèmic 2009-2010.