Centres docents

Títol Data Aprovat per
NORMATIVA GENERALS
Directius generals per a l'elaboració dels reglaments i funcionament dels centres docents 05.04.22 Consell de Govern
Càrrecs acadèmics dels centres docents: estructura i reconeixement 25.02.19 Consell de Govern
CENTRES DOCENTS
200-FME Reglament d'organització i funcionament Facultat de Matemàtiques i Estadística 08.10.13 Consell de Govern
210-ETSAB Reglament d'Organització i Funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 

Reglament del Patronat de l'ETSAB
08.10.19 


12.06.17
Consell de Govern


Consell Social
205-ESEIAAT Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 

Creació de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Creació de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya
19.07.16  23.07.15  


24.11.15   
Consell de Govern 


Consell de Govern  

DOGC
230-ETSETB Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona  19.12.22 Consell de Govern
240-ETSEIB Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. [pdf] 19.07.13 Consell de Govern
250-ETSECCPB Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. [pdf]

Canvi de nom de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona pel d'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
24.10.18
 


 04.07.19
Consell de Govern
 270-FIB Reglament d'organització i funcionament FIB 08.10.21 Consell de Govern
280-FNB Reglament d'organització i funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona  [pdf] 19.07.13 Consell de Govern
290-ETSAV Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. 23.05.17 Consell de Govern
295-EEBE Reglament d'organització i funcionament de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est.

Creació de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i autorització de la desadscripció de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya

Creació de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
21.06.18  


02.06.16  23.07.15
Consell de Govern   

DOGC    Consell de Govern
300-EETAC Reglament d'organització i funcionament de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 02.07.20 Consell de Govern
310-EPSEB Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 09.02.22 Consell de Govern
330-EPSM Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.  22.02.18 Consell de Govern
340-EPSEVG Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. 18.12.14 Consell de Govern
370-FOOT Reglament d'organització i funcionament de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. [pdf]

Patronat de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa i el seu Reglament
19.07.13 


05.05.15
Consell de Govern

 

390-ESAB Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Canvi de nom de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) per Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
19.07.13


07.04.20
Consell de Govern
  

Consell Social