Departaments

NORMATIVA GENERAL

Directius generals per a l'elaboració dels reglament d'organització i funcionament dels departaments 05.04.22 Consell de Govern
Reconeixement de càrrecs i responsabilitats als departaments 09.12.20 Consell de Govern
Aprovació de la normativa d'assignació de càrrecs als departaments 08.10.15 Consell de Govern
Regulació bàsica de les seccions departamentals 21.07.14 Consell de Govern
DEPARTAMENTS
701-AC Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Arquitectura de Computadors . 08.10.13 Consell de Govern
742-CEN Reglament d'organització i funcionament del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica. 21.06.18 Consell de Govern
702-CEM Reglament d'organització i funcionament del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

 Canvi de nom per Ciència i Enginyeria de Materials
15.12.16 14.11.19
Consell de Govern
723-CS Reglament d'organització i funcionament del Departament de Ciències de la Computació. 21.07.14 Consell de Govern
745-DEAB Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. 19.07.13 Consell de Govern
751-ECA Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Creació departament d'Enginyeria civil i ambiental
19.07.16


08.10.15
Consell de Govern
709-EE Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Elèctrica 08.10.13 Consell de Govern
710-EEL Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Electrònica 03.06.14 Consell de Govern
712-EM Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Mecànica. 04.07.19 Consell de Govern
750-EMIT Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.

Creació del departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
04.11.16


08.10.15
Consell de Govern
758-EPC Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció.

Creació del departament d'Enginyeria de Projectes i de la construcció
19.07.16


08.10.15
Consell de Govern
713-EQ Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Química 18.03.14 Consell de Govern
747-ESSI Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació. 08.10.13 Consell de Govern
707-ESAII Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial.  05.05.15 Consell de Govern
744-ENTELReglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Telemàtica 19.07.13 Consell de Govern
715-EIO Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Estadística i Investigació Operativa. 23.03.15 Consell de Govern
717-EGD Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny 03.06.14 Consell de Govern
748-FIS Reglament d'organització i funcionament del Departament de Física

Creació del departament de Física
26.05.16


08.10.15 
Consell de Govern
724-MMT Reglament d'organització i funcionament del Departament de Màquines i Motors Tèrmics. 06.02.14 Consell de Govern
749-MAT Reglament d'organització i funcionament del Departament de Matemàtiques

Creació del departament de Matemàtiques
30.03.17


08.10.15
Consell de Govern
729-MF Reglament d'organització i funcionament del Departament de Mecànica de Fluids. 08.10.13 Consell de Govern
731-OO Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Òptica i Optometria. 21.03.19 Consell de Govern
732-OE Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Organització d'Empreses. 23.07.15 Consell de Govern
735-PA Reglament d'organització i funcionament del Departament de Projectes Arquitectònics. 26.05.16 Consell de Govern
752-RA Reglament d'organització i funcionament del Departament de Representació Arquitectònica.

Creació del departament de Representació Arquitectònica
12.04.18


15.12.16
Consell de Govern
737-RMEE Reglament d'organització i funcionament del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria. 19.07.13 Consell de Govern
753-TA Reglament d'organització i funcionament del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

Creació del departament de Tecnologia de l'Arquitectura
22.02.22


23.07.15
Consell de Govern
739-TSC Reglament d'organització i funcionament del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. 21.07.14 Consell de Govern
756-THATC Reglament d'organització i funcionament del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.

Creació del departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació
04.11.1617.12.15
Consell de Govern
740-UOT Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

Aprovació del canvi de nom del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) pel de Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge (DUTP) i del reglament d'organització i funcionament del departament
02.07.20

23.05.23
Consell de Govern
Supressió del Departament de Construccions Arquitectòniques II i modificació del departament de Tecnologia de l'Arquitectura 16.02.17 Consell de Govern
Supressió del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera, i modificació del Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d'expressió gràfica a l'enginyeria 15.12.16 Consell de Govern