Qüestionari sobre fons i col·leccions grafics i audiovisuals

La següent enquesta té com objectiu recollir informació sobre els fons i col·leccions de documents gràfics, fotogràfics audiovisuals i sonors que gestionen i produeixen els serveis i unitats de la Universitat, en exercici de les funcions que tene encomanades. També hi ha algunes qüestions referents a la producció de documents electrònics que es creen avui dia per tal de poder identificar-ne les activitats que els generen.

https://e-enquestes.upc.edu/serveis2/index.php/738415/lang-ca

 

S'ha creat un petit full de càlcul per tal de poder recollir i incorporar el màxim d'informació a l'enquesta.

 

Per qualsevol dubte a l'hora de respondre el qüestionari podeu posar-vos en contacte amb admin.oda@upc.edu.