Comparteix:

Avaluació de la Gestió: Mèrits de gestió

L'avaluació dels mèrits de gestió es realitza mitjançant una aplicació on el professorat pot consultar els càrrecs dels quals la universitat en té constància i si és el cas, afegir nova informació. Lal mateixa aplicació permet la validació de la informació, per part dels gestors de les unitats acadèmiques. El procés finalitza amb el lliurament d'un informe a AQU Catalunya i el seu reconeixement (trams de gestió).

Col·lectiu a qui va adreçat:

   Funcionaris de carrera de cossos docents universitaris a temps complet:

  •     Catedràtic/a d'universitat
  •     Professorat titular d'universitat
  •     Catedràtic/a d'escola universitària
  •     Professorat titular d'escola universitària

   Personal docent i investigador contractat a temps complet:

  •     Catedràtic/a
  •     Professorat agregat
  •     Professorat col·laborador permanent
  •     Professorat lector

Periodicitat: Anual

Informació d'interès:

Aplicació de gestióhttps://meritsgestio.upc.edu/ (aquesta aplicació només està operativa durant el període d'avaluació. Podeu consultar els resultats a www.upc.edu/infopdi - apartat "processos d'avaluació") 

Adreça de contacte: