Comparteix:

Avaluació de la Docència: Mèrits de docència

El reconeixement dels mèrits de docència o quinquennis docents, es realitza per mitjà de dues vies: el complement bàsic  i el complement addicional. Ambdós complements es gestionen mitjançant la mateixa aplicació que avalua els indicadors d’acord amb el manual d’avaluació.

Col·lectiu a qui va adreçat:

   Funcionaris de carrera de cossos docents universitaris a temps complet: 

  •     Catedràtic/a d'universitat
  •     Professorat titular d'universitat
  •     Catedràtic/a d'escola universitària
  •     Professorat titular d'escola universitària.

   Personal docent i investigador contractat a temps complet:

  •     Catedràtic/a
  •     Professorat agregat
  •     Professorat col·laborador permanent
  •     Professorat lector

Periodicitat: Anual 

Informació d'interès:


Avaluació del manual d'avaluació docent:

AQU Catalunya ha avaluat favorablement el manual d’avaluació docent del PDI de la UPC després d’un procés d’acreditació del darrer quinquenni.

Aquesta acreditació, té una vigència de cinc anys i habilita a la universitat per continuar avaluant al nostre professorat d’acord amb el manual aprovat pel Consell de Govern.

Aplicació de gestióhttps://gpaq.upc.edu/meritsdocents/ (aquesta aplicació només està operativa durant el període d'avaluació. Podeu consultar els resultats a www.upc.edu/infopdi - apartat "processos d'avaluació") 

Adreça de contacte: