Enquesta d'inserció laboral a doctors/es

Objectiu: L’enquesta pregunta per factors relacionats amb l’ocupació (ocupació/atur, sector, lloc de treball), la qualitat de l’ocupació (adequació del lloc de treball, estabilitat contractual, guanys, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides).

Aquesta enquesta la realitza AQU Catalunya.

Col·lectiu a qui va adreçat: Doctorats/ades

Periodicitat: Triennal

         Per a més informació consulteu:  

 

Enquesta 2023 (promoció 2017-2018 / promoció 2018-2019)

PROPERAMENT els informes elaborats pel GPAQ

Per altra banda, a la web d'AQU podreu trobar els informes que han fet ells amb les dades agregades de tot el sistema universitari català, i a la web EUC Dades de les enquestes del sistema universitari català hi podreu trobar els resultats de les vostres titulacions comparats amb els resultats de les titulacions similars.

Enquesta 2020 (promoció 2014-2015 i 2015-2016)  Model d'enquesta

 Nota: No es fan públics els informes de resultats dels següents programes de doctorat per haver obtingut una mostra menor a 3 respostes, tot i què,en alguns casos, podeu trobar els valors a alguns indicadors aquí

     • DOCTORAT EN APLICACIONS TÈCNIQUES I INFORMÀTIQUES DE L'ESTADÍSTICA, LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA I L'OPTIMITZACIÓ
     • DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
     • DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
     • DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA
     • DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
     • DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
     • DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS
     • DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL

 

Enquesta 2017 (promoció 2011-2012 i 2012-2013) Model enquesta

Enquesta 2014 (promoció 2008-2009 i 2009-2010)

 

 

  Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu