Enquesta d'inserció laboral als titulats/des de grau

Objectiu: L’enquesta pregunta per factors relacionats amb l’ocupació (ocupació/atur, sector, lloc de treball), la qualitat de l’ocupació (adequació del lloc de treball, estabilitat contractual, guanys, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, intenció de repetir els estudis, etc.).

Aquesta enquesta la realitza AQU Catalunya.

Col·lectiu a qui va adreçat: Titulats/ades de Graus

Periodicitat: Triennal

               Per a més informació consulteu: 

 Enquesta 2023 (promoció 2018-2019 / promoció 2019-2020)

PROPERAMENT els informes elaborats pel GPAQ

Per altra banda, a la web d'AQU podreu trobar els informes que han fet ells amb les dades agregades de tot el sistema universitari català, i a la web EUC Dades de les enquestes del sistema universitari català hi podreu trobar els resultats de les vostres titulacions comparats amb els resultats de les titulacions similars.

Enquesta 2020 (promoció 2015-2016)  Model d'enquesta

 

Enquesta 2017 (promoció 2012-2013)  Model d'enquesta

 

Enquesta 2014 (promoció 2009-2010)  Model d'enquesta

  

Enquesta 2011 (promoció 2006-2007)

 

  Enquesta 2008 (promoció 2003-2004)

   

  Enquesta 2005 (promoció 2000-2001)

   

   

  Adreça de contacte: Info.enquestes@upc.edu