Enquestes inserció laboral als titulats/des de màsters

Objectiu: L’enquesta pregunta per factors relacionats amb l’ocupació (ocupació/atur, sector, lloc de treball), la qualitat de l’ocupació (adequació del lloc de treball, estabilitat contractual, guanys, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, intenció de repetir els estudis, etc.).

Aquesta enquesta la realitza AQU Catalunya.

L'any 2014 es va dur a terme la cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral. En aquesta edició es van enquestar per primera vegada els titulats de màster. Aquesta decisió es va prendre perquè els màsters, per la seva flexibilitat, són un bon instrument per adaptar-se a les necessitats del mercat laboral.

Col·lectiu a qui va adreçat:Titulats/ades de Màster

Periodicitat: Triennal

   Per a més informació consulteu: 

 

Enquesta 2023 (promoció 2017-2018 / promoció 2018-2019)

PROPERAMENT els informes elaborats pel GPAQ

Per altra banda, a la web d'AQU podreu trobar els informes que han fet ells amb les dades agregades de tot el sistema universitari català, i a la web EUC Dades de les enquestes del sistema universitari català hi podreu trobar els resultats de les vostres titulacions comparats amb els resultats de les titulacions similars.

Enquesta 2020 (promoció 2014-2015 i 2015-2016)  Model d'enquesta

 

 

Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu