Comparteix:

Pla de llengües UPC

El Pla de llengües és un instrument de la política lingüística de la UPC, previst en els Estatuts de la universitat. Recull els objectius transversals sobre el coneixement, l'ús i la qualitat de les llengües, que aprova el Consell de Govern, des del compromís amb el català com a llengua pròpia i la promoció del multilingüisme i la interculturalitat.