Comparteix:

Polítiques, programes i plans sectorials de l'àmbit de la Responsabilitat Social

El compromís social de la UPC es recull, en bona mesura, en les diverses polítiques, programes i plans sectorials estructurats entorn les diferents dimensions de la Responsabilitat Social que tenen una llarga trajectòria.

El Pla Impulsor del Compromís Social té com a finalitat principal reforçar aquestes polítiques, dotar-les de més coherència i millorar l’impacte de les seves accions, per donar aquest impuls a l’impacte social de la universitat. 

 

Polítiques, programes i plans sectorials de l'àmbit de la Responsabilitat Social: