Comparteix:

Pla estratègic UPC Alumni

Alumni comença la seva activitat al 2011, recollint les iniciatives i accions que, des de 1992, havia desenvolupat l’Associació d’Amics i Antics Alumnes de la UPC. El Projecte UPC Alumni va néixer amb la voluntat de fidelitzar les persones titulades de la universitat i potenciar el seu sentit de pertinença a la institució. Amb l'elaboració d'aquest pla estratègic es pretén que UPC Alumni aconsegueixi impulsar la xarxa, la implicació i el valor dels Alumni de la UPC. En definitiva, potenciar el paper dels alumni en l’assoliment de l’objectiu de la UPC d’impactar el món que ens envolta de manera positiva.