Línies estratègiques de Govern i Pla actuació 2003-2006