Comparteix:

Informació sobre els certificats oficials expedits a la UPC CIFALC

  • Certificats expedits per la UPC, coordinats per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació de Llengües de Catalunya (CIFALC) i homologats amb els de la Generalitat de Catalunya, que permeten acreditar en les convocatòries per a la funció pública els coneixements adquirits en els cursos de català de la UPC.
  • S'obtenen per mitjà d'exàmens interuniversitaris.
  • S'hi poden presentar membres de la UPC i persones externes.
  • Per obtenir el certificat:

    • S'ha de cursar una formació prèvia a la UPC que és obligatòria.
    • Cal inscriure's a l'examen oficial i abonar els drets d'examen corresponents: 50 € membres UPC i 75 € no UPC.
    • Cal superar l'examen amb una qualificació d'APTE.
    • En el cas del PDI, pot fer la inscripció directament a l'examen oficial del nivell que correspongui (prèvia prova de nivell).