Comparteix:

Exàmens oficials de català a la UPC

 

Octubre de 2024 - Convocatòria ordinària de suficiència i de suficiència per al PDI (C1)
Nivell C1
Destinataris

Estudiantat, PTGAS i PDI de la UPC 

Membres d'UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits

Dia divendres, 11 d'octubre de 2024
Hora Àrees 1, 2 i 3: 9:00 hores
Àrea 4: s'assignarà una hora personalitzada.
Durada Nivell C1:

Àrees 1, 2 i 3: 3 h 15 min
Àrea 4:

 • C1-PDI: 20 min (10 min de preparació i 10 min d'examen).
 • C1: 30 min (20 min de preparació i 10 min d'examen).

Les proves d'expressió oral (àrea 4) es poden allargar fins a primera hora de la tarda i/o, en funció del nombre d'inscrits, ser convocades un altre dia.

Lloc Aulari Campus Nord o Edifici Vèrtex de la UPC
Requisit Per presentar-se a l'examen s'ha de fer una formació prèvia obligatòria o fer una prova de nivell.

En casos excepcionals (places limitades, prèvia prova de nivell per demostrar que es té el nivell al qual es vol presentar) es permetrà a membres de la comunitat UPC presentar-se per lliure, sense formació prèvia. L'import de la taxa d'examen, en aquest cas, serà superior (excepte PDI). Cal contactar via: demana.slt@upc.edu
Inscripció

2 - 15 de setembre de 2024

Formulari d'inscripció

Preu
 • PDI de la UPC de centres propis: gratuït (1a convocatòria; 50 € a partir de la 2a convocatòria)
 • PTGAS i estudiantat de centres propis de la UPC que hagin fet el curs: 50 €
 • Membres d'UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits que hagin fet el curs: 75 €
 • Comunitat UPC sense formació prèvia (places limitades): 120 €
Més informació Continguts, pagament, expedició i recollida de certificats i altra informació general.

 

Desembre de 2024 - Convocatòria extraordinària de nivell de suficiència per al PDI (C1)
Nivell C1
Destinataris

Estudiantat, PTGAS i PDI de la UPC 

Membres d'UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits

Dia divendres, 13 de desembre de 2024
Hora Àrees 1, 2 i 3: 9:00 hores
Àrea 4: s'assignarà una hora personalitzada.
Durada Nivell C1:

Àrees 1, 2 i 3: 3 h 15 min
Àrea 4:

 • C1-PDI: 20 min (10 min de preparació i 10 min d'examen).
 • C1: 30 min (20 min de preparació i 10 min d'examen).

Les proves d'expressió oral (àrea 4) es poden allargar fins a primera hora de la tarda i/o, en funció del nombre d'inscrits, ser convocades un altre dia.

Lloc Aulari Campus Nord o Edifici Vèrtex de la UPC
Requisit Per presentar-se a l'examen s'ha de fer una formació prèvia obligatòria o fer una prova de nivell.

En casos excepcionals (places limitades, prèvia prova de nivell per demostrar que es té el nivell al qual es vol presentar) es permetrà a membres de la comunitat UPC presentar-se per lliure, sense formació prèvia. L'import de la taxa d'examen, en aquest cas, serà superior (excepte PDI). Cal contactar via: demana.slt@upc.edu
Inscripció

31 octubre - 15 de novembre de 2024

Formulari d'inscripció

Preu
 • PDI de la UPC de centres propis: gratuït (1a convocatòria; 50 € a partir de la 2a convocatòria)
 • PTGAS i estudiantat de centres propis de la UPC que hagin fet el curs: 50 €
 • Membres d'UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits que hagin fet el curs: 75 €
 • Comunitat UPC sense formació prèvia (places limitades): 120 €
Més informació Continguts, pagament, expedició i recollida de certificats i altra informació general.

 

Convocatòries anteriors: febrer i juny de 2024 

Febrer de 2024 - Convocatòria ordinària de nivell intermedi (B2) i de suficiència (C1) i de suficiència per al PDI (C1)
Nivell B2 i C1
Destinataris

Estudiantat, PTGAS i PDI de la UPC

Membres d'UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits

Dia dissabte, 10 de febrer de 2024
Hora Àrees 1, 2 i 3: 9:00 hores
Àrea 4: s'assignarà una hora personalitzada.
Durada Nivell B2:

Àrees 1, 2 i 3: 2 h 35 min
Àrea 4: 30 min (20 min de preparació i 10 min d'examen)

 

Nivell C1:

Àrees 1, 2 i 3: 3 h 15 min
Àrea 4:

 • C1-PDI: 20 min (10 min de preparació i 10 min d'examen).
 • C1: 30 min (20 min de preparació i 10 min d'examen).
Les proves d'expressió oral (àrea 4) es poden allargar fins a primera hora de la tarda i/o, en funció del nombre d'inscrits, ser convocades un altre dia.
Lloc Aulari Campus Nord de la UPC
Requisit Per presentar-se a l'examen s'ha de fer una formació prèvia obligatòria o fer una prova de nivell.

En casos excepcionals es permetrà a membres de la comunitat UPC presentar-se per lliure, sense formació prèvia (places limitades, prèvia prova de nivell per demostrar que es té el nivell al qual es vol presentar). L'import de la taxa d'examen, en aquest cas, serà superior (excepte PDI). Cal contactar via: demana.slt@upc.edu
Inscripció

11 - 22 de desembre 2023

Formulari d'inscripció

Preu
 • PDI de la UPC de centres propis: gratuït (1a convocatòria; 50 € a partir de la 2a convocatòria)
 • PTGAS i estudiantat de centres propis de la UPC que hagin fet el curs: 50 €
 • Membres d'UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits que hagin fet el curs: 75 €
 • Comunitat UPC sense formació prèvia (places limitades): 120 €
Més informació Continguts, pagament, expedició i recollida de certificats i altra informació general.

 

Juny de 2024 - Convocatòria ordinària de nivell intermedi (B2) i de suficiència (C1) i de suficiència per al PDI (C1)
Nivell B2 i C1
Destinataris

Estudiantat, PTGAS i PDI de la UPC 

Membres d'UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits

Dia

Dissabte, 8 de juny de 2024

Les proves d'expressió oral seran el mateix dissabte 8 de juny, o dimarts 11 de juny, en funció del nombre d'inscrits.

Hora Àrees 1, 2 i 3: 9:00 hores
Àrea 4: s'assignarà una hora personalitzada.
Durada Nivell B2:

Àrees 1, 2 i 3: 2 h 35 min
Àrea 4: 30 min (20 min de preparació i 10 min d'examen)

Nivell C1:

Àrees 1, 2 i 3: 3 h 15 min
Àrea 4:

 • C1-PDI: 20 min (10 min de preparació i 10 min d'examen).
 • C1: 30 min (20 min de preparació i 10 min d'examen).
Les proves d'expressió oral (àrea 4) es poden allargar fins a primera hora de la tarda i/o, en funció del nombre d'inscrits, ser convocades un altre dia.
Lloc Aulari Campus Nord de la UPC
Requisit Per presentar-se a l'examen s'ha de fer una formació prèvia obligatòria o fer una prova de nivell.

En casos excepcionals (places limitades, prèvia prova de nivell per demostrar que es té el nivell al qual es vol presentar) es permetrà a membres de la comunitat UPC presentar-se per lliure, sense formació prèvia. L'import de la taxa d'examen, en aquest cas, serà superior (excepte PDI). Cal contactar via: demana.slt@upc.edu
Inscripció

2 - 16 de maig de 2024

Formulari d'inscripció

Preu
 • PDI de la UPC de centres propis: gratuït (1a convocatòria; 50 € a partir de la 2a convocatòria)
 • PTGAS i estudiantat de centres propis de la UPC que hagin fet el curs: 50 €
 • Membres d'UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits que hagin fet el curs: 75 €
 • Comunitat UPC sense formació prèvia (places limitades): 120 €
Més informació Continguts, pagament, expedició i recollida de certificats i altra informació general.

 

INFORMACIÓ GENERAL DELS EXÀMENS OFICIALS DE CATALÀ A LA UPC
Descripció Exàmens de llengua catalana per obtenir un certificat oficial que acredita els nivells A2 a C2 del MECR del Consell d'Europa, organitzats per la comissió interuniversitària CIFALC.
Nivells que es poden acreditar Nivell bàsic (A2)
Nivell elemental (B1)
Nivell intermedi (B2)
Nivell de suficiència (C1)
Nivell superior (C2)
Pot haver-hi convocatòries en què no s'ofereixin tots els nivells.
Contingut dels exàmens Els exàmens tenen 4 àrees:

 • Àrea 1: Comprensió escrita i expressió escrita
 • Àrea 2: Comprensió oral i expressió escrita
 • Àrea 3: Coneixements gramaticals i lèxics
 • Àrea 4: 4. Expressió oral
Els models d’exàmens per a cada nivell es poden consultar al web de la CIFALC.
Necessitats especials En cas de necessitats especials cal presentar, en el moment de fer la matrícula, un certificat mèdic oficial on s’especifiqui el tipus i el grau, així com les necessitats específiques que es requereixen.
Pagament
1. El pagament de la taxa d'examen s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":

IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB.
Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.
Concepte de pagament: Examen oficial català, nom i cognoms.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu 
3. Si no s'envia el comprovant de pagament, l'SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Resultats
Resultats de l'examen oficial un mes després de la data.
Expedició i recollida de certificats
Les persones APTES rebran un avís per correu electrònic. Es preveu poder tenir els certificats oficials 2 mesos després de la data de la convocatòria.
Validesa
 • Certificats que permeten acreditar els coneixements de català en les convocatòries per a la funció pública.
 • Coordinats per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació de Llengües de Catalunya (CIFALC).
 • Certificats oficials reconeguts per la Generalitat de Catalunya, DOCG 5511.
Reconeixement d'ECTS
Si ets estudiant UPC pots reconèixer crèdits amb el certificat de català, d'acord amb les condicions establertes a la UPC.
Organització i contacte Servei de Llengües i Terminologia: demana.slt@upc.edu