Comparteix:

Bàsic 2. Expressió oral i expressió escrita de textos breus

Si t'interessa... Adquirir coneixements bàsics de llengua catalana: gramàtica bàsica, vocabulari bàsic, expressions bàsiques... Preparar-te per poder seguir les classes en català i comprendre la comunicació bàsica de l'entorn. Ser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes. Interactuar d'una manera senzilla en català.
Destinataris Estudiants i PDI de centres propis de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Cursos semipresencials i telepresencials amb avaluació continuada i test final de superació. 

Total: 50 h

  • 41 h d'aprenentatge virtual
  • 9 h de sessions presencials/telepresencials de grup amb tutoria
  • 6 setmanes
És important poder-hi dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs Bàsic 3.
Requisit Tenir el nivell Bàsic 1 o equivalent. Pots sol·licitar una prova de nivell a demana.slt@upc.edu.
Crèdits 2 ECTS (per a estudiants de mobilitat, a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivell

Nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Certificació 1. Certificat d'assistència: 80 % d’assistència + 60 de puntuació mitjana mínima de les activitats Parla.cat + tasques escrites i orals.
2. Certificat d'aprofitament: 80 % d’assistència + 60 de puntuació mínima de les activitats Parla.cat + tasques escrites i orals + superació test final.
Preu
  • Estudiants de centres propis de la UPC: 20 € (taxa d'inscripció). Si s'ha superat un mòdul, el següent mòdul del nivell A2 és gratuït.
  • PDI centres propis: gratuït.
  • Membres UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 90 €.
Pagament

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l'inici del curs.

3. Si no s'envia el comprovant de pagament, l'SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.

Més informació

Consultes.

Inscripció

Formulari d'inscripció

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

 

Curs 2023-2024

Semestre de primavera 2024

Codi: 44-23/24. Inici: 5 de febrer de 2024 - Final: 11 de març de 2024
Activitat Sessions
Aula Professorat

Bàsic 2

Telepresencial

Dilluns, 15 - 16.30 h

5, 12, 19, 26 de febrer

4, 11 de març

Enllaç Meet

Ferran Muñoz

Codi: 45-23/24. Inici: 15 d'abril de 2024 - Final: 27 de maig de 2024
Activitat Sessions
Aula Professorat

Bàsic 2

Semipresencial

Dilluns, 14 - 15.30 h

15, 22, 29 d'abril

6, 13, 27 de maig

ATENCIÓ: 20 maig festiu a BCN

1r dia: VS202

altres dies: VS216

Edifici Vèrtex

(Campus Nord, UPC)

Marta Girabal

Codi: 46-23/24. Inici: 22 de maig de 2024 - Final: 26 de juny de 2024
Activitat Sessions
Aula Professorat

Bàsic 2

Telepresencial

Dimecres, 15 - 16.30 h

22, 29 de maig

5, 12, 19, 26 de juny

Enllaç Meet

Judit Canalias