Resolució

Document amb què un òrgan pren una determinació o decisió sobre un assumpte que generalment comporta l’acabament d'un procediment administratiu.

Et recomanem
Exemples