Comparteix:

POST-TIPS per resoldre dubtes

Clica per ampliar

Confiar en, confiar que

Canvi i caiguda de preposicions
Més informació

........................................................

El Sol, el sol

Majúscules i minúscules
Més informació

........................................................

Mister, doctor

Abreviatures en anglès
Més informació

.........................................................


Spin-off

Terminologia multilingüe
Més informació

........................................................


Business incubator

Terminologia multilingüe
Més informació

........................................................


Work placement

Terminologia multilingüe
Més informació

.........................................................


Màster, màsters

Nomenclatura universitària
Més informació

........................................................

 


Organise, organize

Criteris institucionals
Més informació

........................................................


College, school

Terminologia multilingüe
Més informació

.........................................................


Haver-hi

Sintaxi: verbs
Més informació

........................................................

 


Medis i mitjans

Aclariments sobre lèxic
Més informació

........................................................


Time of day

Construccions en anglès
Més informació

.........................................................


Etc.

Abreviatures
Més informació

........................................................

 


Magistral

Nomenclatura universitària
Més informació

........................................................


Requerir, precisar, necesitar

Sintaxi: verbs
Més informació

.........................................................


Doctor, professor

Nomenclatura universitària
Més informació

........................................................

 


Complet, completa

Aclariments sobre lèxic
Més informació

........................................................


Curs, course

Nomenclatura universitària
Més informació

.........................................................


El plural de LED

Sigles
Més informació

........................................................

 


Xifres i símbols

Escriptura dels símbols
Més informació

........................................................


Mitjanar, fer la mitjana

Aclariments sobre lèxic
Més informació

.........................................................


Festes

Majúscules i minúscules
Més informació

........................................................

 


Separació dels nombres

Escriptura dels nombres
Més informació

........................................................


Enrol for, enrol in, enrol at

Aclariments sobre lèxic
Més informació

.........................................................


Responsible

Nomenclatura universitària
Més informació

........................................................

 


On, per a llocs

Sintaxi: pronoms relatius
Més informació

........................................................


Email conventions

Documentació de gestió universitària
Més informació

.........................................................


Tot, tota

Sintaxi: dubtes freqüents
Més informació

........................................................

 


Allow

Sintaxi: ús de verbs
Més informació

........................................................


Angles

Signes de puntuació
Més informació

.........................................................


Mesura

Construccions incorrectes
Més informació

........................................................

 


Relacionar

Aclariments sobre lèxic
Més informació

........................................................


Program, programme

Aclariments sobre lèxic
Més informació

.........................................................