Comparteix:

Canvis en l'ortografia de l'IEC, 2016

L'any 2016 l'Institut d'Estudis Catalans va aprovar una nova ortografia de la llengua catalana. Aquesta renovació va comportar una sèrie de canvis en la línia de simplificar l'ortografia.

Tal com fan la resta d'universitats, el Servei de Llengües i Terminologia aplicarà a partir de l'abril de 2017 aquests canvis ortogràfics, de manera que els introduirà en els textos que es corregeixen i es tradueixen, i els farà servir en tots els textos que produeixi.

Aquests canvis també s'aplicaran a partir d'aquesta data en els textos institucionals, especialment el web de la UPC. Es recomana que tothom vagi introduint gradualment aquests criteris.
Aquí trobareu una explicació sintètica d'aquests canvis, alguns dels quals poden afectar la redacció diària dels textos de gestió universitària i acadèmics.

Accents diacrítics

La nova ortografia simplifica molt el nombre de paraules que porten accent diacrític, és a dir, l'accent que serveix per diferenciar-les d'altres que s'escriuen igual.

 • S'escriuen amb accent diacrític els quinze monosíl·labs següents:

  /be

  déu/deu és/es /ma
  més/mes món/mon pèl/pel què/que
  /se

  /si

  sòl/sol

  són/son
  /te ús/us vós/vos

  Vegeu els significats de cada una d'aquestes paraules a l'Optimot.


 • Plural

  Les formes en plural d'aquestes paraules amb accent el mantenen si el plural de l'altra paraula té la mateixa forma.

  béns/bens
  sòls/sols

  En canvi:

  tens/tes
  mans/mes


 • Aquestes mateixes paraules que porten l'accent diacrític el deixen de portar quan formen part de paraules compostes o derivades.

  adeu [de déu]
  rodamon [de món]
  a contrapel [de pèl]
  entresol [de sòl]
  subsol [de sòl]


 • Aquestes mateixes paraules que porten l'accent diacrític el mantenen quan formen part de paraules compostes que duen guionet.

  més-dient [de més]
  pèl-roig [de pèl]


 • D'acord amb aquests canvis, ara escriurem sense l'accent diacrític paraules productives en els textos UPC com les següents:

  Acte de benvinguda als estudiants d'intercanvi que venen a fer una estada acadèmica.
  T'oferim un nombre limitat de beques si vens de fora de Barcelona.
  L'ACUP dona a conèixer l'Informe d'indicadors de...
  Dones servei a una biblioteca? Consulta els riscos del teu lloc de treball
  Soc un estudiant estranger i vull sol·licitar el títol oficial i el suplement.
  Fora bo que la facultat organitzés més activitats de caràcter general i cultural.
  Seminari UPC Alumni. Prepara't i ves per feina.

  Dièresis
  La nova ortografia fa un petit canvi que pot afectar força la terminologia dels àmbits de coneixement de la UPC.

  • S'escriuen sense dièresi els derivats cultes acabats en el sufix -al quan en el substantiu de què deriven hi ha un diftong (sense dièresi ni accent).

   fluidal (de fluid)
   laical (de laic)
   col·loidal (de col·loide)
   helicoidal (de helicoide)
   trapezoidal (de trapezoide)
   sinusoidal (de sinusoide)


  • En canvi, quan el substantiu del qual prové porta accent o dièresi, escriurem la dièresi en el derivat.

   proïsmal (de proïsme)
   veïnal (de veí)

   Apostrofació de l'article femení la

   • L'article definit la s'apostrofa davant de paraules que comencen amb el prefix a-.

    l'anormalitat
    l'asèpsia
    l'asimetria

   Paraules compostes i prefixades: erra doble (rr)

   En les paraules compostes i prefixades, s'escriu rr quan el segon element del compost comença amb erra vibrant i queda entre vocals en els casos següents:


   • Paraules que comencen amb els prefixos a- (que significa 'no' o 'sense') i cor-.

    arrítmia
    correquisit
    corr
    esponsable

    correferència

   • El mot erradicar i derivats.

    erradicar
    erradicació
    erradicatiu


   • Els compostos que inclouen les formes següents:

    raqui(o)-

    cefalorraquidi
    reo- batirreòmetre, biorreologia
    rin(o)- otorrinolaringòleg
    rinco- cinorrinc
    riz(o)- micorriza
    rodo- cinorròdon


   • Compostos que acaben en:

    -rràfia neurorràfia
    -rrexi metrorrexi
    -rrinc ornitorrinc

    Paraules compostes i prefixades: la e de reforç

    • S'escriu una e de reforç quan el segon element d'un compost culte comença amb s seguida d'una consonant i coincideix amb un mot català que comença amb e.

     arterioesclerosi (esclerosi)
     cardioespasme (espasme)
     electroestàtic (estàtic)
     feldespat (espat)
     geoestacionari (estacionari)
     termoestable (estable)


    • En canvi, no s'escriu la e quan el segon element no existeix en català com a forma independent o, si existeix, no té el mateix significat que quan forma part del compost.

     angiosperm
     batiscaf
     colonoscòpia
     isòsceles
     microscopi

     substrat (estrat no té el mateix significat que -strat dins el compost)
     atmosfera, biosfera, estratosfera (esfera no té el mateix significat que -sfera dins el compost)

     Paraules compostes i prefixades: paraules aglutinades

     S'escriuen juntes i sense guionet:

     • Expressions nominals lexicalitzades de preposició + substantiu (la preposició va al davant d'un nom que fa referència a un nom sobreentès).

      un sensepapers (una persona sense papers)
      un sensesostre (una persona sense sostre)
      una contrarellotge (una cursa contra rellotge)

     • Dues formes verbals amb significats propers.

      cuitacorrents (de cuitar i córrrer)
      sucamulla (de sucar i mullar)
      a matadegolla (de matar i degollar)


     • Hi ha hagut alguns canvis en els compostos en què l'element de l'esquerra duu accent gràfic. Ara es consideren aglutinats i s'escriuen amb guionet.

      déu-n'hi-do (abans: déu n'hi do)
      cotó-en-pèl (abans: cotó en pèl)

      Paraules compostes i prefixades: prefixos amb guionet

      S'escriuen amb guionet:

      • L'adverbi no al davant d'un substantiu, un adjectiu o un pronom quan és una expressió lexicalitzada (no es comporta com un prefix).

       el no-alineament
       la no-bel·ligerància
       els països no-alineats
       el no-creient

       [Fins ara, s'escrivia amb guionet quan acompanyava un nom, la no-violència, i separat quan acompanyava un adjectiu, els països no alineats.]

       En canvi, en casos com els següents va separat perquè les expressions no estan lexicalitzades:

       estudis no reglats
       no confessionalitat
       no reglamentària

       Paraules compostes i prefixades: prefixos separats de la paraula a la qual acompanyen

       S'escriuen separats de la paraula a la qual acompanyen:

       • Quan el prefix precedeix un sintagma o una paraula que ja porta guionet.

        ex directora general (en canvi: exdirectora)
        vice primer ministre (en canvi: viceministre)
        anti nord-americà

        Ara bé, si el prefix ja formava una paraula amb el primer component del sintagma, s’escriuen junts.

        subdirectora general
        vicesecretari primer
        exministre d'universitats

       • Quan el prefix va al davant d'una paraula en cursiva o cometes, que s'escriu amb majúscula o comença amb majúscula o és una xifra.

        ex fellow
        pro 'stakeholders'
        anti OTAN
        post Maastricht

        Recursos de consulta