Vés al contingut (premeu Retorn)

Indicadors lingüístics

Indicadors d'ús, coneixement i actituds sobre les llengües a la UPC.

 

Ús de llengües

% d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició

Curs% informades

Font: dades declarades pels centres per als indicadors del Pla de finançament de les universitats.

2017-2018 99,15 %
2016-2017 98,79 %
2015-2016 99,37 %
2014-2015 99,70 %
2013-2014 99,20 €
2012-2013 64,90 %
2011-2012 79,70 %
2010-2011 78,10 %

% llengües d'impartició als estudis de grau

CursCatalàCastellàAnglèsS/I

Font: dades declarades pels centres per als indicadors del Pla de finançament de les universitats.

*pendent de revisió

2017-2018* 75,57 % 11,42 % 11,54 % 1,37 %
2016-2017 78,53 % 10,02 % 9,90 % 1,52 %
2015-2016 77,19 % 13,50 % 7,65 % 1,66 %
2014-2015 77,70 % 13,38 % 8,60 % 0,30 %
2013-2014 82,80 % 10,31 % 6,40 % 0,80 %
2012-2013 55,30 % 9,85 % 5,10 % 29,80 %
2011-2012 78,80 % 15,50 % 5,20 % 0,50 %
2010-2011 60,60 % 13,00 % 0,80 % 25,70 %

% llengües d'impartició als estudis de màster

CursCatalàCastellàAnglèsS/I

Font: dades declarades pels centres per als indicadors del Pla de finançament de les universitats.

* pendent de revisió

2017-2018* 46,55 % 17,99 % 33,97 % 1,48 %
2016-2017 49,18 % 17,71 % 29,89 % 2,40 %
2015-2016 44,82 % 17,23 % 36,23 % 1,67 %
2014-2015 41,50 % 22,65 % 35,60 % 0,28 %
2013-2014 41,10 % 18,72 % 37,10 % 3,07 %
2012-2013 25,50 % 9,01 % 19,80 % 45,69 %
2011-2012 61,50 % 8,90 % 12,80 % 16,80 %
2010-2011 64,60 % 7,90 % 12,50 % 15,00 %

Nombre de graus impartits 100% en anglès a la UPC

CursNre. de graus impartits en anglèsNre. total de graus universitaris UPC

Font: memòries UPC

*Publicació UPC, Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech, acte inauguració setembre 2018.

2018-2019*

4* 64*
2017-2018
2016-2017 1 48

 

Nombre de màsters impartits 100% en anglès a la UPC

CursNre. de màsters impartits en anglèsNre. de màsters Erasmus Mundus
Nre. total de màsters universitaris UPC

Font: memòries UPC

* Publicació UPC, Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech, acte inauguració setembre 2018.

2018-2019*

24* 6* 67*

2017-2018

2016-2017

23 7 65

2015-2016

21 13 62
2014-2015 21 13 62
2013-2014 26 13 72
2012-2013 26 13 62
2011-2012 21 13 61

% valoració de la qualitat lingüística del web UPC

 • Àmbit de millora de les competències lingüístiques dins la docència.
 • S'avalua la qualitat lingüística dels webs institucionals en llengua catalana i llengua anglesa de les universitats catalanes.
 • Hi participen la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL i la URV.

Curs

Català (web UPC)

Català (global universitats)

Anglès (web UPC)

Anglès (global universitats)

Font: avaluació de la DGU per als indicadors del Pla de finançament de les universitats
2017-2018 78,88 % 68,44 % 91,9 % 84 %
2014-2015 80,46 % 93,3 %
2013-2014 53,82 % 95,7 €
2012-2013 77,89 % 89,6 %
2011-2012 60,48 % 88,2 %
2010-2011 66,79 % 69,5 %
2009-2010 78,7 % 70,4 %

Nombre de tesis elaborades a la UPC per llengua de redacció

Curs Català Castellà Anglès Francès Italià Portuguès Total
2016-2017 18 57 189 1 1 1 267
2015-2016 41 190 316 1 4 2 554
2012-2013 27 / 8,2 % 108 / 32,7 % 193 / 58,5 % 0 1 1 330
2011-2012 33 / 8,1 % 148 / 36,4 % 221 / 54,3 % 0 2 2 407*
2010-2011 14 104 153 0 1 2 274
2009-2010 17 131 133 1 1 2 285
2008-2009 19 89 147 0 1 2 258
2007-2008 19 100 113 0 1 5 238
2006-2007 19 113 93 0 0 1 226
2005-2006 20 126 74 1 0 0 221

Font: Oficina de Doctorat.
Per als cursos 2015-2016 i 2016-2017: font Servei de Gestió Acadèmica, vigència dades 09/10/2017
* Curs 2011-2012: 1 tesi sense informació de la llengua de redacció

 

  Nombre de tesis llegides a la UPC disponibles al repositori TDX, per llengua de redacció

  Curs Català Castellà Anglès Altres llengües Total
  2014 308 974 971 31 2.284
  2013 280 896 757 17 1.950
  2012 204 697 493 13 1.407
  2010-2011 184 630 380 12 1.206
  Font: accés al repositori TDX (obriu en una finestra nova)

   Nombre d'e-prints de PDI de la UPC

   Curs Català Castellà Anglès Francès Italià Alemany Portuguès Altres Total
   2014 1.671 3.870 14.434 81 2 7 26 42 20.133
   2013 1.460 3.528 11.893 72 0 7 22 8 16.990
   2012 1.096 2.484 7.681 42 0 6 0 29 11.338
   Font: accés a l'UPCommons

    Nombre de treballs acadèmics d'estudiantat de la UPC

    Curs Català Castellà Anglès Francès Italià Alemany Portuguès Altres Total
    2014 7.960 8.580 4.069 244 0 19 10 6 20.888
    2013 6.618 7.204 3.170 225 0 17 8 0 17.242
    2012 4.454 4.965 1.905 149 0 11 1 6 11.491
    Font: accés a l'UPCommons

    Nombre d'articles a revistes d'unitats de la UPC o escrits a congressos organitzats per la UPC

    Curs Català Castellà Anglès Francès Italià Alemany Portuguès Altres Total
    2014 2.708 6.576 2.483 260 0 1 163 5 12.196
    2013 2.580 6.399 2.302 260 0 1 162 5 11.709
    2012 2.195 5.119 1.766 259 0 1 111 5 9.456
    Font: accés a l'UPCommons 

    Nombre de llibres editats a la UPC

    Nombre de llibres editats a la UPC
    Curs Català Castellà Anglès Francès Italià Alemany Portuguès Altres Total
    2014 247 10 10 1 0 0 1 3 652
    2013 240 9 9 1 0 0 1 3 635
    2012 231 8 8 1 0 0 1 3 613
    Font: accés a l'UPCommons (obriu en una finestra nova)

      

     Coneixements de llengües

      


     Estudiants de grau de nou accés que han presentat acreditació del nivell B2 d'una tercera llengua

      Curs d'inici dels estudis de grauNombre d'estudiants
      Estudiants afectats pel requisit d'acreditació del coneixement d'una 3a llengua amb un certificat de B2
      Curs 2014-2015 708
      Curs 2015-2016 144 (a desembre de 2015)


      Estudiants de 1r de grau: certifica el B2 - Parla 3, programa de terceres llengües

      El novembre i desembre de 2014 i l'abril de 2015 es va fer una enquesta als estudiants de grau de nou accés sobre el seu nivell de terceres llengües. Calia respondre si tenien un certificat de nivell B2 o superior inclòs a la taula oficial i, en cas que no en tinguessin cap, fer una prova de diagnòstic per conèixer orientativament el seu nivell. Dels resultats es pot extrapolar que aproximadament una tercera part dels estudiants tenen un nivell B2.

       

      Resultats sobre la pregunta certificat de nivell B2 o superior i la prova de diagnòstic
      NOSense respostaTOTAL

      (1) 1.630 proves d'anglès, 4 d'alemany, 6 de francès i 4 d'italià.

      (2) Estudiants comptabilitzats amb resposta 'SÍ' que han aportat el certificat B2 al centre fins a l'abril.
      * Ja tenien nivell certificat.

      Darrera actualització: abril de 2015

      Total d'estudiants enquestats 1.705 793 2.198 4.696
      Han fet prova de nivell (1) 1.624 20* - 1.644
      Sense prova 81 - 2.076 2.157
      Han aportat certificat (2) - 664 - 664
      Fins a A1 146 - - 146
      Fins a A2c 246 2 - 248
      Fins a B1 296 3 - 299
      Fins a B2.1 323 1 - 324
      Fins a B2.2 480 9 - 489
      Fins a C1.1 133 5 - 138

      Més informació.

       

      % d'estudiants de nou ingrés que afirmen tenir un certificat d'anglès B2.2

       

      A l'enquesta d'inici de curs que es fa a l'estudiantat de nou ingrés hi ha la pregunta següent:

       

      Per graduar-te a la UPC hauràs d'assolir la competència en una tercera llengua (nivell B2 d'anglès, alemany, italià o francès). Tens algun dels títols o certificats d'idiomes següents?

      • Certificats d'idiomes de l'Escola Oficial d'Idiomes; certificats propis de les escoles d'idiomes universitàries; certificats amb el segell CertAcles, i altres certificats oficial inclosos a la Taula de certificats acreditatius.
      • Títols de batxillerat o universitaris cursats a l'estranger; títols de batxillerat d'escoles autoritzades d'altres països.
      Els estudiants i les estudiants només responen "sí" o "no" a la pregunta, no han d'aportar-hi el títol o certificat.

       

      CursNre. total de respostesNoCentres

      Font: web Portal de dades i indicadors de la UPC.

      2018-2019

      2.479 respostes

       

      1.103 respostes
      44,5 %

      1.376 respostes

      55, 5%

      Resultats per centres
      2013-2014 2.665 respostes

      861 respostes

      33,3 %

      1.804

      67,7 %

      Resultats per centres

       Altres proves diagnòstiques.


       Nre. i % de PAS que va fer el LevelKit el 2017

       Un total de 432 persones del PAS de la UPC van fer el test de nivell LevelKit
       Nivell MECR
       Nre. de PAS
       % de PAS
       Nivell A1 27 6,25 %
       Nivell A2 45 10,41 %
       Subnivell B1.1 105 24,30 %
       Nivell B1.2 65 15 %
       Subnivell B2.1 26 6 %
       Nivell B2.2 71 16,43 %
       Subnivell C1.1 67 15,50 %
       Nivell C1.2 5 1,15 %
       Font: SDP de la UPC

         

         

        Formació en llengües

        Nombre d'estudiants del Programa d'idiomes de la UPC

        CursAnglèsFrancèsAlemanyAltres (rus)
        Font: empreses proveïdores del Programa d'idiomes de la UPC
        2014-2015 1.313 35 181 19
        2013-2014 1.594 42 229 11
        2012-2013 1.632 41 268 9


        Formació del PDI en anglès per a la docència. Pla de formació del PDI, ICE

        CursNre. d'activitats formativesNre. de participantsNre. d'ajuts individuals
        Font: memòries ICE
        2013-2014 15 (2.225 h) 161 0
        2012-2013 14 (2.550 h) 147 0
        2011-2012 14 (2.270 h) 121 0
        2010-2011 20 (3.286 h) 204 0
        2009-2010 11 (1.000 h) 77 179 (178 anglès; 1 francès)


        Formació del PAS en llengües i comunicació eficaç. Pla de formació del PAS, SDP

        CursComunicació eficaçAnglès
        Font: accés a les memòries de l'SDP 
        2013-2014 23 participants
        3 activitats, 131 hores usuaris
        111 participants
        9 activitats, 2.000 hores usuaris
        2012-2013 79 participants
        4 activitats, 443 hores usuaris
        56 participants
        3 activitats, 1.132 hores usuaris
        2011-2012 27 participants
        2 activitats, 173 hores usuaris
        2010-2011 58 participants 422 participants
        2009-2010 161 participants
        213 hores usuaris
        325 participants
        4.305 hores usuari, 301 ajuts individuals

        Necessitats i actituds sobre les llengües

        Informe "Necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics universitaris"

        El maig de 2019 es va fer una enquesta de necessitats sobre formació i acreditació d'idiomes entre l'estudiantat de les universitats catalanes, entre el qual es va incloure el de la UPC. En destaquem els resultats següents:

         • El 62 % de l'estudiantat afirma que posseeix un certificat oficial que acredita el seu nivell de coneixement d'anglès, i d'aquests, gairebé el 85 % acredita un nivell B2 o superior.
         • El 82 % de l'estudiantat considera que tenir acreditat un nivell alt en llengua estrangera és bastant o molt important, especialment per a l'activitat laboral.
         • Els mètodes d'aprenentatge d'idiomes informals són els més atractius en general. L'estudiantat universitari valora molt positivament l'oferta de cursos presencials a mida.
         • La majoria de participants creu que podria resultar més útil aprendre anglès dins els estudis i que les universitats haurien de fomentar les assignatures en anglès.

        Font: accés a l'informe

        Informe sobre el "Pla de política internacional: de les relacions internacionals a la internacionalització"

        Necessitats lingüístiques detectades mitjançant dues enquestes fetes per a l'elaboració del Pla de política internacional 2008-2010. La majoria de les persones enquestades (5.323 persones) opina que:

         • Són partidàries d'augmentar la seva exposició a l'anglès.
         • Es mostren favorables a augmentar l'oferta acadèmica en anglès de la UPC.
         • Opinen que s'ha de promoure la realització de cursos d'anglès dins els plans d'estudis i impulsar estades docents en universitats estrangeres.
         • Valoren com a molt necessari el fet de poder disposar en anglès dels programes de les assignatures, el material docent i la informació institucional.

        Font: accés a l'informe

        Estudi "Coneixements, usos i actituds lingüístics entre l'estudiantat universitari"

        Actituds, identitats i usos lingüístics del sistema universitari català d'acord a l'enquesta feta el curs 2008-2009 per vuit universitats catalanes. La majoria des estudiants enquestats (gairebé 3.000) opina que:

        • L'oferta de classes en català i en castellà és correcta, mentre que l'oferta de classes en anglès és insuficient.
        • L'anglès és un factor clau per desenvolupar-se amb èxit acadèmicament, professionalment i personalment, i s'ha de conèixer per realitzar satisfactòriament els estudis.
        • Prefereix que la llengua utilitzada pel professor a classe sigui el català.
        • Està d'acord amb el fet que la informació sobre la llengua de cada grup classe es faci pública abans del començament del curs.

        Font: accés a l'estudi