Comparteix:

Erasmus+ – Erasmus per estudis

Programa:

    Erasmus+ _ estudis             

Àmbit de la convocatòria:

Universitats de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Sèrbia i Turquia.

Suïssa NO. (*)

Modalitat d’intercanvi:

Assignatures i/o TFG/TFM

Normativa del programa:

  • Ser estudiant d’una titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’ estada a Espanya, en vigor.
  • Estar com a mínim a segon curs de carrera.
    Nota: Pels estudiants de Màster aquest requisit no correspon, donat que ja han superat un Grau.
  • Realitzar una estada mínima de 3 mesos i màxima de 12 mesos.
  • No superar els 12 mesos d'estada, inclosa la mobilitat que es sol·licita.

Exempció de matrícula al centre de destinació:

 

Possibles ajuts/beques:

Detall de l’oferta i sol·licitud de places:


(*): Des del curs 2014-2015, Suïssa no participa en el programa Erasmus, però intercanvia estudiants amb les universitats europees amb les mateixes condicions (exempció de matrícula a destinació i reconeixement d’estudis). Els estudiants que marxin d’intercanvi Suïssa ho fan en el marc del programa UPC-Europa.