Comparteix:

Erasmus+ – Erasmus pràctiques en empresa

Programa:

Erasmus+ _ pràctiques empresa    

Àmbit de la convocatòria:

Empreses de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Turquia.

Suïssa NO. (*)

Modalitat d’intercanvi:

Estada de pràctiques en empresa amb reconeixement acadèmic.

Normativa del programa:

  • Ser estudiant d’una titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Tenir nacionalitat d’un país de la UE, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’ estada per estudis a Espanya, en vigor.
  • Estar com a mínim al segon curs de carrera.
    Nota: pels estudiants de Màster aquest requisit no correspon, donat que ja han superat un Grau.
  • Realitzar pràctiques en una empresa durant un mínim de 2 mesos i màxim de 12 mesos.

Possibles ajuts/beques:

Detall de l’oferta i sol·licitud de places:(*):  Suïssa no participa en el programa Erasmus, però intercanvia estudiants amb les universitats europees amb les mateixes condicions (exempció de matrícula a destinació i reconeixement d’estudis). Els estudiants que marxin d’intercanvi Suïssa ho fan en el marc del programa UPC-Europa.