Vés al contingut (premeu Retorn)

Càrrega de dades des de PRISMA: graus i màster

Què s'importa de Prisma?

Els plans d'estudi de grau i màster s'importen de PRISMA en els tres idiomes:

  • Els plans d'estudi: nom de les assignatures, mencions a les que pertanyen, quadrimestres o curs, crèdits i obligatorietat.
  • La disponibilitat de les guies docents, per generar o no un link a l'assignatura que accedeixi vía SOA a la guia docent de PRISMA.

Els programes de màster amb la preinscripció oberta.

 

Càrrega automàtica

La càrrega es fa automàticament els dies 6 i 18 de cada mes, des del PC27414, si aquest pc no està engegat NO es fa.

Es realitza automàticament una còpia de la bbdd abans de fer la càrrega.

La càrrega automàtica guarda un log a nucli.upc.edu (no accessible públicament, només via sistema d'arxius):

  • estudisgestio/gestioEstudis/gestor/application/controllers/master/update_masters.log
  • estudisgestio/gestioEstudis/gestor/application/controllers/grau/update_graus.log

 crontab utilitzat:

# actualitzacio dades prisma 2 vegades al mes, abans fa backup
15 08 06,18 * * /data/dumps/backup-www-upc.sh >> /home/oscarmint17/backups.txt
50 08 06,18 * * /usr/bin/wget http://www.upc.edu/gestioestudis/gestor/index.php/grau/importar/load_data_prisma
55 08 06,18 * * /usr/bin/wget http://www.upc.edu/gestioestudis/gestor/index.php/master/importar/load_data_prisma

# actualitzacio diaria programes preinscripcio oberta
07 08     * * * /usr/bin/wget http://www.upc.edu/gestioestudis/gestor/index.php/master/importar/load_data_preinscripcio_prisma

 

Càrrega manual

Es pot forçar la càrrega manual mitjançant el gestor:

Càrrega graus
Càrrega preinscripció màster

 

O també en les urls:

  • Càrrega graus: http://www.upc.edu/gestioestudis/gestor/index.php/grau/importar/load_data_prisma
  • Càrrega màsters: http://www.upc.edu/gestioestudis/gestor/index.php/master/importar/load_data
  • Càrrega preinscripcions: http://www.upc.edu/gestioestudis/gestor/index.php/master/importar/load_data_preinscripcio_prisma

Si la càrrega es fa manualment cal fer també la còpia de la bbdd manualment.

 

Consulta indicadors d'accés a les guies docents

https://intranet.upc.edu/espaitic/canals-tematics/iespaisoa/estat-del-soa

 

Documentació anterior

Opcionalment també es podria fer de la manera anterior: consulta documentació.